СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Долбенко Тетяна  Олексіївна

Долбенко
Тетяна Олексіївна

Професор кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв

Доктор культурології, професор, заслужений працівник культури України.
Понад 40 років відданості обраній професії, десятиліття, присвячені бібліотечній справі. Сьогодні Тетяні Олексіївні Долбенко вдячні десятки тисяч випускників та науковців, які під її керівництвом формують наукову школу з дослідження проблем дитячого читання в Україні. Науковий і практичний досвід вченої — це осмислення особливо актуального в культурології, бібліотекознавстві, педагогіці та психології проблемного поля — читач, дитина, дитяча бібліотека, читання і книга, підготовка бібліотечно-інформаційних кадрів, інформаційна політика. Народилася 4 січня 1951 р. у с. Літки Броварського району Київської області у селянській родині. З 1968 р. стала студенткою Київського державного інституту культури, а нині входить до когорти перших випускників закладу. Професійна діяльність Тетяни Олексіївни пов’язана з бібліотечною справою в Україні: працювала в Національній біб­ліотеці України для дітей головним бібліотекарем науково-методичного відділу, завідувачем відділу науково-дослідної роботи,

заступником директора Централізованої бібліотечної системи для дітей, завідувачем відділу мистецтв Державної республіканської бібліотеки для юнацтва. В основу діяльності Т.О. Долбенко заклала розвиток і вдосконалення діяльності дитячих і юнацьких бібліотек в Україні. З 1986 р. працює в Київському національному університеті культури і мистецтв (КНУКІМ) на посадах викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри бібліотечно-інформаційного обслуго­вування дітей, декана факультетів бібліотечно-інфор­маційних систем, довузівської підготовки і післядипломної освіти. З 2003 р. Тетяна Олексіївна є професором кафедри книгознавства і бібліотекознавства. У колі наукових інтересів Т.О. Долбенко — розвиток в Україні соціологічних досліджень читання дітей, підлітків та молоді. За цією тематикою захистила кандидатську (1990) та докторську (2010) дисертації. Розробила і брала участь у республіканських наукових дослідженнях на теми «Підвищення рівня пропаганди літератури на допомогу вивчення учнями природничих наук», «Історія становлення і розвитку бібліотек для дітей в Україні» та інших. На замовлення Міністерства освіти і науки України очолювала науковий колектив з розробки республіканської програми видання, серії книг «Шкільна бібліотека», «Положення про шкільну бібліотеку». Автор понад 100 наукових праць, які сприяють науковому розвитку бібліотечної галузі, використовуються в навчальному процесі і практичній діяльності. Теоретико-методологічний здобуток Тетяни Олексіївни вті­лений в науковому супроводженні нав­чального про­цесу: розробленні державних стандартів, програм, навчальних планів, читанні лекційних курсів, підготовці та експертизі кандидатських та докторських дисертацій. Входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій КНУКІМ, вчених рад Національної бібліотеки для дітей України та Державної бібліотеки для юнацтва. Член редколегії фахового журналу «Дитина і світ». У 2002 р. Т.О. Долбенко обрана членом-кореспондентом Міжнародної академії інформатизації. Тетяна Олексіївна нагороджена медаллю «До 1500-річчя м. Києва», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою Міністерства культури і мистецтв України, Подякою Київського міського голови, відзнакою Київської міської ради «За багаторічну плідну працю в галузі культури».

Tetiana O. Dolbenko
DSc (Culturology), Prof., Honoured Worker of Culture of Ukraine.

Professor of the Department of Bibliography and Library Science, the Kyiv National University of Culture and Arts. Fields of research: development of the sociological research in Ukraine on the reading of children, adolescents, youth, the understanding of issues related to the reader.