СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДудикевич Валерій  Богданович

Дудикевич
Валерій Богданович

Завідувач кафедри захисту інформації Національного університету «Львівська політехніка»

Доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, академік Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем.
Валерій Богданович Дудикевич — відомий в Україні та за її межами вчений в галузі інформаційних технологій, приладобудування та захисту інформації. Наро­дився 23 листопада 1941 р. у с. Білоскелювате Новосвітлівського району Луганської області в родині галицьких інтелігентів Богдана Корниловича та Юстини Семенівни. Батько — вчений-історик, депутат Верховної Ради УРСР, заслужений працівник культури УРСР. Після визволення Луганщини від німецької окупації у 1944 р. родина повернулась до Львова. У 1963 р. Валерій Дудикевич із відзнакою закінчив факультет автоматики та напівпровідникової електроніки Львівського політехнічного інституту. Відтоді працює у виші, пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри автоматики та телемеханіки. З 2006 р. — завідувач створеної за його ініціативи кафедри захисту інформації. За сумісництвом — заступник декана (1972–1976), декан факультету автоматики (1992–2001), заступник директора інституту ком­п’ю­терних технологій, автоматики та метрології (2001–2004). Заступник голови вченої ради університету.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію «Методи і пристрої вимірювання низьких і інфранизьких частот», а у 1991 р. — докторську дисертацію «Число-імпульсні вимірювальні перетворювачі кодів». Заснував новий науковий напрям «Теорія аналізу і синтезу число-імпульсних спеціалізованих процесорів, їх використання у вимірювальних комплексах та пристроях для наукових досліджень та на виробництві». На основі теорії створено число-імпульсні спеціалізовані процесори для реалізації логарифмічних, степеневих, показникових, тригонометричних функцій. Науковий доробок та винаходи використано із значним економічним ефектом на підприємствах Львова, Києва, Він­ниці, Івано-Франківська, Таганрога, Москви, Березників. За ініціативою В.Б. Дудикевича у 2001 р. в альма-матер розпочато підготовку фахівців за напрямом «Інформаційна безпека» (нині — спеціальність «Кібербезпека»), відкрито аспірантуру та докторантуру. У 2004 р. ініціював створення і очолив Західний регіональний навчально-науковий центр захисту інформації. Під його керівництвом захищено 7 докторських та 19 кандидатських дисертацій. Його учні — переможці конкурсів молодих винахідників університету і України. Автор та співавтор понад 600 наукових праць,193 авторських свідоцтв та патентів, 5 наукових монографій, підручника «Документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом» та 3 навчальних посібників із грифом МОН України. Понад 10 років був членом експертної ради Вищої атестаційної комісії України з інформатики та приладобудування, експертної комісії МОН України з приладобудування, експертної ради Державної акредитаційної комісії МОН України, Науково-методичної комісії з інформаційної безпеки МОН України. З 2010 р. є головою спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій. У 2006–2011 рр. — позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Нагороджений нагрудним знаком «Винахідник СРСР», медаллю «За трудову доблесть», бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, почесними грамотами та відзнаками МОН України, Державної служби спеціального зв’язку і захисту інформації України та ін. Почесний професор Національного університету «Львівська політехніка». У 1996 р. став членом (member), через рік — почесним членом (fellow) Інституту електроінженерів Англії. Дружина Ганна Теодорівна — доцент Львівсь­кого національного університету ім. І. Франка, математик. Виховали синів Тараса та Ярослава, мають онуків Дем’яна і Теодора. Життєве кредо: «Встигати робити добро».

Valeriy B. Dudykevych
DSc (Engineering), Prof., Honoured Inventor of Ukraine, Academician of the International Academy of Computer Science and Systems.

Chairman of Information Security Department, the Lviv Polytechnic National University. Fields of research: creating the number pulse specialised CPUs for measuring systems and devices, information security.