СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗабалуєв Віктор  Олексійович

Забалуєв
Віктор Олексійович

Декан агробіологічного факультету, професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули Національного університету біоресурсів і природокористування України

Доктор сільськогосподарських наук, професор.
Народився 29 листопада 1956 р. у с. Надеждівка Криворізького району Дніпропетровської області. Після закінчення Ерастівського сільськогосподарського технікуму працював агрономом, бригадиром рільничої бригади радгоспу «Гірник». Вищу освіту здобув у 1983 р. на агрономічному факультеті Дніпропетровського сільськогосподарського інституту (нині — Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, ДДАЕУ). Пройшов шлях від асистента кафедри рослинництва до професора, завідувача (2000–2008) кафедри ґрунтознавства і екології. Впродовж 1996–2001 рр. — декан агрономічного факультету. В Національному університеті біоресурсів і природокористування України працює з 2008 р. Спочатку — директор навчально-наукового інституту рослинництва і ґрунтознавства, з 2009 — професор кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули. З 2015 р. — декан агробіологічного факультету.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Загальне землеробство», а у 2005 р. — докторську дисертацію за спеціальністю «Екологія». Основний напрям досліджень — біологічна рекультивація техногенно порушених земель та формування стійких агроекосистем на рекультивованих землях. За рекомендаціями Віктора Забалуєва рекультивовано і передано у сільськогосподарське використання понад 14 тис. техногенно порушених територій у Нікопольському марганцеворудному та Криворізькому залізорудному басейнах. Автор 178 наукових праць, серед них 3 монографії, 2 підручники, 33 методичні розробки. Читає курси лекцій «Ґрунтознавство з основами гео­логії», «Охорона ґрунтів і відтворення їх родючості», «Рекультивація земель». Працює з обдарованою молоддю Малої академії наук, учнями ліцеїв, шкіл. Має великий досвід з виконання міжнародних проектів: Темпус-таціс (Іспанія, Англія, Україна) «Економіка навколишнього середовища — нова спеціальність для України» (1997–2000); «Основи точного землеробства для студентів агрономічних спеціальностей в Україні» — RSDF, США, Кірквуд-коледж, штат Айова (2003–2004); «Біологічна мобілізація фосфору з гірських порід при рекультивації земель за допомогою арбускулярно-візікулярної мікоризи» (ДДАЕУ, Південно-Іллінойський університет, США, 2003); «Здоров’я ландшафтів: розробка концепції стійкості та управління» (США, Україна, Болгарія, Молдова, 2005–2007). У 2004 р. за проектом «Глобалізація вищої освіти США» Віктор Олексійович ознайомився з організацією діяльності, системи управління та акредитації у 18 університетах США. Член двох спеціалізованих вчених рад НУБіП України. Очолював спеціалізовану раду із захисту дисертацій в ДДАЕУ (2007–2009). Науковий керівник 10 дисертаційних робіт, з яких 7 — захищені. Член експертної комісії з сільського господарства, легкої та переробної промисловості Державної акредитаційної комісії МОН України (2000–2009); колегії головного управління земельних ресурсів Дніпропетровської області (1998–2008); радник голови Дніпропетровської облради з питань соціально-економічного розвитку АПК (2006–2008). В.О. Забалуєв є взірцем служіння державі, має відзнаки «Знак пошани» Мінагрополітики України та «Василь Сухомлинський» МОН України, «Відмінник освіти України». З дружиною Наталією Борисівною виховав доньку Олену та сина Сергія.

Viktor O. Zabaluiev
DSc (Agriculture), Prof.

Dean of Agrobiological Faculty, Professor of the Department of Soil Science and Soil Protection named after prof. M.K. Shykula, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Fields of research: biological reclamation of technogenically disturbed land and formation of stable agro-ecosystems in reclaimed lands.