СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАкімова Ольга  Вікторівна

Акімова
Ольга Вікторівна

Завідувач кафедри педагогіки і професійної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Доктор педагогічних наук, професор.
Народилася 5 жовтня 1955 р. у Вінниці в сім’ї військовослужбовця. Батько Віктор Якович та мати Людмила Йосипівна завжди шанували духовні цінності, що вплинуло на вибір професії вчителя. У 1978 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, згодом працювала асистентом кафедри педагогіки. Водночас навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов. У 1989 р. захистила кандидатську дисертацію «Педагогічне стимулювання всебічного розвитку особистості майбутнього вчителя в системі вузівської підготовки». З 2000 р. Ольга Вікторівна очолила ініціативну групу, яка досліджує розвиток творчого мислення студентської молоді. У 2010 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методичні засади формування творчого мислення майбутнього вчителя в умовах університетської освіти». З 2011 р. — професор, з 2012 р. — завідувач кафедри педагогіки (з 2016 р. — кафедра педагогіки і професійної освіти) Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.

На кафедрі ліцензовано нові спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня магістра та освітньо-наукового рівня доктора філософії з педагогічних напрямів підготовки. Під керівництвом Ольги Акімової попередньо розглядаються та кваліфіковано оцінюються кандидатські та докторські дисертаційні дослідження; впроваджуються нові інформаційні технології та інноваційні методики навчання. Ольга Вікторівна очолює наукову школу з дослідження проблем підготовки фахівців вищої кваліфікації та загальних проблем сучасної педагогіки. Підготувала 11 кандидатів наук, є членом спеціалізованої вченої ради Д.05.053.01 університету. Свідченням плідної діяльності є понад 120 пуб­лікацій, серед них 2 монографії. Вона є керівником колективних монографій співробітників кафедри: «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя» (2014), «Авторські педагогічні технології в освітньо-виховному середовищі вищої школи» (2015), «Формування загальнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя» (2016). Друкувалась у зарубіжних виданнях «International Scientific Review» (Boston. USA), «Prospects Of World Science. Science and Education Ltd» (Sceffield. England), «Edu­cation and Sciens. Aplikovan v decko novinky» (Praha), «Pedagogika. Nowoczesne Badania Podstawowe I Stosowane» (Warszawa). Керує фундаментальною держбюджетною темою «Теоретико-методичні засади формування загальнопедагогічної компетентності сучасного вчи­теля в контексті становлення європейського простору вищої освіти». Заступник головного редактора збірника «Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія». На кінець 2016 р. видано 48 випусків «Наукових записок». З ініціативи Ольги Вікторівни у 2016 р. спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України створено наукову лабораторію педагогічної майстерності викладача вищої школи. За особистий внесок у підготовку майбутніх спеціалістів нагороджена почесними грамотами ВДПУ, Вінницької облдержадміністрації та багатьма подяками. Однодумцями у всіх починаннях та наукових пошуках є чоловік Володимир Анатолійович Сапогов — кандидат педагогічних наук та син Микита — аспірант.

Olha V. Akimova
DSc (Pedagogics), Prof.

Chairman of the Department of Pedagogics and Professional Education, Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynsky. Fields of research: formation of future teacher’s creative thinking and general pedagogical competence of a modern teacher in the context of the formation of the European Higher Education Area.