СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАнтоненко Петро  Павлович

Антоненко
Петро Павлович

Професор кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин факультету ветеринарної медицини Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Доктор сільськогосподарських наук, професор.
Професор Петро Павлович Антоненко спільно з Інститутом гастроентерології НАМН України розробив препарати рослинного походження для лікування та профілактики хвороб тварин, підвищення продуктивності і неспецифічного імунітету. Ці препарати не мають побічних дій, комплексно впливають на нормалізацію життєдіяльності. Результати досліджень успішно впроваджені у 30 господарствах України та Росії. Народився 1 вересня 1946 р. у с. Писаревка Клинцівського

району Брянської області (РФ). Навчався у Новоукраїнському ветеринарному технікумі, що на Кіровоградщині, та Трубчевському зооветтехнікумі (РФ). З 1968 по 1976 рр. — ветеринарний лікар радгоспів «Мирний» та «Уношевський» Брянської області, а з 1976 до 1988 рр. — радгоспу «Молочний» Донецької області. Без відриву від виробництва закінчив Московську ветеринарну академію ім.К.І. Скрябіна, а згодом вступив у заочну аспірантуру на кафедру внутрішніх незаразних хвороб тварин. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію. З 1988 р. Петро Павлович працює у Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті (ДДАЕУ) — асистент, старший викладач кафедри клінічної діагностики, терапії, акушерства і хірургії. З 1990 по 2010 рр. — доцент кафедри клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин. У 2009 р. захистив докторську дисертацію «Теоретичне і експериментальне обґрунтування застосування фітопрепаратів для підвищення неспецифічного імунітету та продуктивності тварин». З 2012 р. — професор кафедри. Основний напрям дослідження — застосування біологічно-активних речовин рослинного походження для профілактики хвороб тварин, підвищення збереженості та неспецифічного імунітету. Отримав 14 патентів на винахід. Автор 2 монографій, 5 нав­чальних посібників, у тому числі 2 — з грифом МОН України, 1 підручника та 207 науково-методичних праць. Під науковим керівництвом П.П. Антоненка захищена 1 кандидатська дисертація, на цей час має 7 аспірантів, 2 здобувача та 1 докторанта. Майже 20 років тісно співпрацює з Малою академії наук України. Під його керівництвом 20 юних дослідників захистили наукові праці, з них 5 посіли 2 та 3 міс­ця у Всеукраїнських конкурсах учнів МАН України. Нагороджений почесними грамотами Міністерства аграрної політики та продовольства України, обласного управління сільського господарства Дніпропетровської облдержадміністрації, МАН України та ін. Експерт МОН України, член двох спеціалізованих вчених рад, член науково-методичної ради факультету ветеринарної медицини ДДАЕУ, член редколегії наукового вісника ДДАЕУ та науково-технічного бюлетеня НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК. Співпрацює з міжнародним медичним центром «СмартМед» та іншими навчально-науковими закладами. Одружений, дві доньки також працюють у галузі ветеринарної медицини. Має двох онуків. Життєве кредо: «Завжди бути готовим до всього!»

Petro P. Antonenko
DSc (Agriculture), Prof.

Professor of the Department of Clinical Diagnostics and Internal Diseases of Animals, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. Fields of research: use of biologically active plant substances for the prevention of animal diseases, pre­servation improvement and nonspecific immunity.