СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКвасницький Віктор  Вячеславович

Квасницький
Віктор Вячеславович

Завідувач кафедри зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», вчений секретар Китайсько-українського інституту зварювання ім. Є.О. Патона

Доктор технічних наук, професор.
Завдяки науковим розробкам В.В. Квасницького були створені сучасні промислові технології дифузійного зварювання і паяння, плазмової обробки матеріалів, що застосовуються зокрема в енергетичному машинобудуванні, суднобудуванні, аерокосмічній галузі. Дослідження вченого пов’язані з вивченням фізико-хімічних процесів, особливостей формування напружено-деформованого стану при зварюванні, паянні та плазмовій обробці матеріалів, модифікування концентрованими джерелами енергії поверхневих шарів сплавів та покриттів. Народився Віктор Вячеславович 12 липня 1969 р. у м. Миколаїв. Після служби в армії В.В. Квасницький здобув вищу освіту, у 1993 р. з відзнакою закінчив Миколаївський кораблебудівний інститут імені адмірала С.Й. Макарова за спеціальністю «Обладнання і технологія зварювального виробництва».

В період з 1994 по 1995 рр., одночасно з навчанням в аспірантурі при Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, проходив наукове стажування в TU Clausthal (Німеччина). До 1997 р. працював асистентом кафедри зварювального виробництва альма-матер, далі до 2003 р. — доцент цієї кафедри. Кандидатську дисертацію захистив у 1997 р., докторську — у 2010 р. В 2000 р. В.В. Квасницькому присвоєно вчене звання доцента, а у 2012 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України — присвоєно вчене звання професора. Після переїзду до Києва у 2003 р. два роки працював головним фахівцем Регістру судноплавства України. Згодом обіймав посаду доцента кафедри відновлення деталей машин зварювального факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». З 2010 р. — ?професор кафедри інженерії поверхні, з вересня 2015 р. — завідувач кафедри зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Науковий доробок В.В. Квасницького — понад 250 наукових праць, написаних одноосібно та у співавторстві. З них 1 монографія, 3 підручники, 10 навчальних посібників для вищих навчальних закладів, 6 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України, Офіційне видання Правил класифікації та побудови морських суден Регістра судноплавства України, Галузевий стандарт вищої освіти України, 10 винаходів. З 2002 р. Віктор Вячеславович — ?член-кореспондент Академії наук суднобудування України. Входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Національному технічному університеті Украї­ни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, є членом редакційної колегії міжнародного фахового науково-технічного і виробничого журналу «Автоматическая сварка». З 2012 р. — вчений секретар Китайсько-українського інституту зварювання ім. Є.О. Патона. Одружений, має доньку та сина. Життєве кредо: «Наполеглива праця забезпечить результат».

Viktor V. Kvasnytskyi
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of Welding Technology Department, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Fields of research: physical and chemical processes, particularities of the formation of stress-strain state during welding, brazing and plasma treatment of materials, modification of alloy and coating surface layers by high concentrated energy sources.