СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКачан Олексій  Якович

Качан
Олексій Якович

Завідувач кафедри технології авіаційних двигунів Запорізького національного технічного університету

Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Інженерної академії України.
Олексій Якович Качан зробив вагомий особистий внесок у розвиток наукових основ авіадвигунобудування, розробку та впровадження інноваційних технологій для виробництва авіаційних двигунів. Відіграв вагому роль у становленні, розвитку та підготовці висококваліфікованих фахівців за спеціальністю «Авіаційна та ракетно-космічна техніка». Народився 05 жовтня 1947 р. у с. Іванівське Новомиколаївського району Запорізької області. У 1971 р. закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету (нині — Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара). Професійний шлях почав на Українському науково-дослідному інституті авіаційних технологій, після реорганізації продовжив роботу в Науково-дослідному інституті авіаційних двигунів, а згодом на Державному науково-виробничому

підприємстві «Опыт». Працював інженером, старшим інженером, провідним інженером-технологом, науковим співробітником, начальником науково-дослідного сектора, заступника директора. Після реорганізації підприємства Олексій Якович призначений заступником головного технолога — начальником відділу прогресивних технологій АТ «МОТОР СІЧ». У 1991 р. захистив кандидатську дисертацію «Формоутворення вхідних і вихідних кромок пера лопаток ГТД». У 1999 р. захистив докторську дисертацію «Наукові основи фінішної обробки аеродинамічних поверхонь лопаток газотурбінних двигунів літальних апаратів». З 2003 р. — професор. Після заснування у 2005 р. і донині Олексій Качан очолює кафедру технології авіаційних двигунів Запорізького національного технічного університету. Головний напрям досліджень професора О.Я. Качана — розробка новітніх прогресивних технологій виробництва авіаційних двигунів нового покоління, які підвищують їх ресурс та надійність. Наукові роботи Олексія Яковича пройшли широку апробацію в авіаційній та космічній промисловості, на міжнародних наукових конференціях та конгресах, отримали високу оцінку в Україні та за її межами. Загалом науковий доробок вченого становить понад 320 наукових праць, у т.ч. 15 монографій, 7 підручників, 6 навчальних посібників, 131 стаття, 105 винаходів у галузі виробництва авіаційних двигунів та 56 тез у матеріалах конференцій. Під його керівництвом захищено 1 докторську та 3 кандидатських дисертації. За комплексну наукову роботу «Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління) професору О.Я. Качану у складі колективу авторів у 2008 р. присуджено Державну премію України у галузі науки і техніки. Олексій Якович Качан входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій Запорізького національного технічного університету, а також є головним редактором науково-технічного журналу «Вісник двигунобудування». За плідну науково-педагогічну роботу О.Я. Качан нагороджений орденом «За заслуги перед Запорізьким краєм» ІІІ ступеня та міжвідомчою відзнакою «Відмінник освіти України».

Oleksii Ya. Kachan
DSc (Engineering), Prof., Academician of the Engineering Academy of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Chairman of the Department of Aircraft Engine Technology, the Zaporizhzhia National Technical University. Fields of research: development and implementation of integrated complex technologies for the production of aircraft engines of a new generation, staff training in aviation and rocketry equipment.