СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтародуб Микола  Федорович

Стародуб
Микола Федорович

Завідувач кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки, керівник лабораторії біосенсорики Національного університету біоресурсів і природокористування України

Доктор біологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
Микола Стародуб — один з фундаторів біосенсорики в Україні. Розробив та впровадив нанотехнології, які базуються на використанні селективних молекулярних взаємодій, що є принципово новим напрямом наукоємних технологій у галузі діагностики, моніторингу навколишнього середовища, контролю виробництва та зберігання сільськогосподарської продукції. Народився 15 жовтня 1941 р. у с. Іванівка Ме­жівського району на Дніпропетровщині. Після закінчення Дніпропетровського державного університету працював молодшим науковим співробітником Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. З 1969 по 1993 рр. — старший, провідний та головний науковий співробітник Інституту молекулярної біології та генетики (ІМБіГ) НАН України. З 1994 по 2006 рр. — завідувач відділу Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. З 2006 р. — професор та член кількох вчених рад НУБіП України.

Наукові досягнення М.Ф. Стародуба не мають рівних у світі. Успішно пройшли випробування діючі макети різного призначення. Зокрема, аналізатор поверхнево-плазмового резонансу лейкометр за 10 секунд визначає основні показники захворювання на лейкоз у тварин на ранній стадії. Аналізатор оптобіосенсор у реальному часі визначає рівень патогенних бактерій типу сальмонела у продуктах харчування. Інші оптобіосенсори оцінюють якість продукції тваринництва, молока та молочної продукції, м’яса, риби. Аналізатори застосовують в медицині для діагностики та оперативного контролю в процесі лікування. Впроваджено біосенсорні діагностики ретровірусного лейкозу, сальмонельозу, контролю рівня мікотоксинів у продуктах. Дослідження підтримані Європейськими програмами «ІНТАС», «КОПЕРНІКУС», «NEXUS», FP7, НАТО «Партнерство заради миру», фонду Марії Кюрі; Українським науково-технологічним центром. Праці М.Ф. Стародуба в галузі біосенсорики мають світове значення, цитування за індексом Гірша сягає понад 20. Автор 700 праць, серед них 14 монографій, 400 наукових статей, 25 патентів. Підготував 21 кандидата та 4 докторів наук. Редактор міжнародного журналу World Journal of Engineering Research and Technology, член редколегій журналів «Хімія і технологія води», «Сенсорна електроніка та мікросенсорні системи», International J. of Photoelectronics, Open J. of Biological Sensors та інші. Тривалий час входив до редколегій «Українського біохімічного журналу», «Біотехнологія», Комітету з нової медичної техніки МОЗ України, вчених та спеціалізованих рад із захисту дисертацій в ІБХ ім. О.В. Палладіна НАН України, Центрі радіаційної медицини АМН України, ІМБіГ НАН України, КНУ імені Тараса Шевченка. М.Ф. Стародуб є членом Електрохімічного, Інженерно-оптичного (SPIE) міжнародних товариств, європейського товариства NEXUS, Нью-Йоркської академії наук, Українського біохімічного товариства, запрошений професор Халам університету м.Шеффілда (Велика Британія). Лауреат премії НАН України ім. О.В. Палладіна. За багаторічну плідну працю нагороджений спеціальною грамотою КНУ імені Тараса Шевченка; медалями «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Захиснику Вітчизни», «Ветеран праці», «65 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.».

Mykola F. Starodub
DSc (Biology), Prof., Honoured Scientist of Ukraine.

Head of Department of Molecular Biology, Microbiology and Biosafety, Supervisor of the Laboratory for Biosensorics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Fields of research: biosensors; nanotechnologies based on the use of selective molecular interactions that are a fundamentally new direction of high technologies in the field of diagnostics, environmental monitoring, control of production and storage of agricultural products.