СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРуденко Ада  Вікторівна

Руденко
Ада Вікторівна

Завідувач лабораторії мікробіології, вірусології та мікології ДУ «Інститут урології» НАМН України

Доктор біологічних наук, професор, заслужений винахідник України.
Засновник клінічної школи з мікоплазмології. Науково-практична діяльність лабораторії багатовекторна — це перш за все, визначення ролі чинників інфекційного ґенезу різної таксономічної належності в етіології й патогенезі інфекційно-запальних захворювань нирок, сечовивідних шляхів, статевих органів. Для вирішення цієї проблеми в лабораторії використовують найсучасніші методи дослідження. Ада Вікторівна досліджує також комплексну систему захисту людини та навколишнього середовища від руйнівної дії бактерій, грибів та вірусів. Бере участь у створенні нових полімерних матеріалів з антимікотичними та антибактеріальними властивостями для використання при довготривалих космічних польотах та потреб медицини. Народилася 7 квітня 1940 р. у м. Кременчук на Полтавщині. Закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Вперше почувши лекції з вірусології, вирішила самостійно опановувати цю галузь. Проходила практику в Інституті інфекційних хвороб. Наставниками вважає професора Ніну Петрівну Корнюшенко та професора Михайла Миколайовича Ротмістрова. На кафедрі вірусології, досліджувала структуру штамів вірусів грипу типу А, що обумовили епідемію у 1957, 1962 та 1965 рр. А.В. Руденко довела, що у разі підвищення продукції

і -інгібіторів у перші дні розвитку інфекції на тлі підвищеної температурної реакції, уже на 7 день перебігу хвороби підвищується вміст білків гама-глобулінової фракції і, відповідно, титру антитіл. У разі застосування антибіотикотерапії з перших днів захворювання порушується ця каскадна імунна реакція і, за відсутності утворення вірус-нейтралізуючих антитіл, може приєднуватися бактеріальна інфекція й розвиватись ускладнення — пневмонія. У 1968 р. захистила кандидатську дисертацію «Изучение неспецифических ингибиторов к вирусу гриппа в сыворотке крови больных и в эксперименте на животных». У 1969 р. Аду Вікторівну як провідного в Україні фахівця-вірусолога за конкурсом переведено до Інституту захворювання нирок МОЗ України на посаду старшого наукового співробітника лабораторії мікробіології, а з 1980 р. — керівника лабораторії мікробіології, вірусології та мікології. У 1984 р. захистила докторську дисертацію, присвячену вивченню нової групи мікроорганізмів — молікутів в етіології та патогенезі захворювань нирок і статевих органів. У 1990 р. присвоєно вчене звання професора. Підготувала 26 кандидатів і докторів наук. Під керівництвом А.В. Руденко виконано понад 30 науково-дослідних проектів, у тому числі за грантом NASA. Автор і співавтор 10 монографій, 600 наукових праць, надрукованих в Україні та за її межами, 30 авторських свідоцтв на винаходи та патенти. Нагороджена грамотами Верховної Ради України, Президії НАМН України, лауреат премії ім. Д.К. Заболотного. Вченій завдячують десятки учнів, яким ни­ні допомогла обрати свій шлях в науковій діяльності. Захоп­лен­ня Ади Вікторівни — геологія, природні каміння.

Ada V. Rudenko
DSc (Biology), Prof., Honoured Inventor of Ukraine.

Head of the Laboratory of Microbiology, Virology and Mycology, Institute of Urology, SI, NAMS of Ukraine Fields of research: system of the protection of man and environment from the destructive influence of bacteria, fungi, viruses; development of new polymeric materials with antimycotic and antibacterial properties for the long-term space flights and for medicine need.