СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛеонов Василь  Васильович

Леонов
Василь Васильович

Завідувач кафедри хірургії з дитячою хірургією з курсом урології Сумського державного університету

Доктор медичних наук, професор.
Народився 12 липня 1948 р. у м. Путивль Сумської області. У 1977 р. закінчив Харківський медичний інститут. З 1978 по 1993 рр. працював лікарем-урологом, лікарем-хірургом лабораторії штучної нирки уролого-нефрологогічного центру Харківської обласної клінічної лікарні. З 1993 по 2003 рр. — завідувач відділення рентген-літотріпсії та урології, головний лікар уролого-нефрологічного центру, професор кафедри загальної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО). Упродовж 2003–2010 рр. обіймав посаду завідувача кафедри ендоскопії, хірургії та топографічної анатомії ХМАПО. Подальша науково-педагогічна діяльність Василя Васильовича пов’язана з медичним інститутом Сумського державного університету. З 2010 р. — професор, згодом — завідувач кафедри хірургії з дитячою хірургією з курсом онкології. З 2014 р. — завідувач кафедри хірургії з дитячою хірургією з курсом урології.

У 1989 р. захистив кандидатську дисертацію «Лечение тяжелых форм острой почечной недостаточности с применением гемодиализа в сочетании с гемосорбцией». У 1996 р. — докторську дисертацію «Шляхи підвищення ефективності лікування гострої ниркової недостатності». Лікар-уролог та лікар-хірург вищої категорії В.В. Леонов працює за кількома спеціальностями: хірургія, урологія, ендоскопія. Основний напрям наукової діяльності кафедри, яку він очолює, — оптимізація хірургічної допомоги хворим різного віку, розробка нових методів лікування. Під керівництвом Василя Леонова виконується науково-дослідна робота з тематики «Особливості тактики та хірургічного лікування хворих на гострий панкреатит». Проводяться дослідження з проблем оптимізації лікувально-реабілітаційної тактики у хворих на перфоративну виразку шлунка і 12-палої кишки; комбінованих і комбіновано-розширених оперативних втручань в хірургії, онкології та урології. Професор В.В. Леонов є автором понад 200 наукових праць, 15 підручників та посібників, 2 підручників з хірургії та дитячої хірургії з грифом Міністерства освіти і науки України англійською мовою, 4 монографій, 15 винаходів, 12 раціональних пропозицій. Під керівництвом Василя Леонова викладачі кафедри надають активну методичну підтримку Регіональному центру ендоскопічних методів діагностики та малоінвазивної хірургії. З 2012 по 2014 рр. був членом експертної ради МОН України з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з клінічної медицини (хірургічні хвороби). За останні 5 років під керівництвом В.В. Леонова наукову ступінь кандидата медичних наук здобули А.В. Леонов, Г.В. Хачапурідзе, В.А. Чанцев, Хамед Акіл Алі Ібрагім Аббас, О.І. Винниченко, О.В. Язиков, І.М. Лукавенко. Клініко-експериментальні дослідження молодих науковців присвячені проблемам лікування гострого панкреатиту, раку стравоходу, молочної залози тощо. Також професор В.В. Леонов був науковим керівником із захисту 7 магістерських робіт. За багаторічну сумлінну працю з надання медичної допомоги населенню, високий професіоналізм нагороджений почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради.

Vasyl V. Leonov
MD, Prof.

Chairman of the Department of Surgery with Children Surgery and Urology, Sumy State University. Fields of research: optimization of surgical care to patients of all ages; development of new treatment methods for patients with acute pancreatitis, rehabilitative and therapeutic tactics for patients with perforated gastric and duodenal ulcers; combined and extended combined operative interventions in the surgery, oncology and urology.