СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГайдаржи Марина  Миколаївна

Гайдаржи
Марина Миколаївна

Старший науковий співробітник Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доктор біологічних наук.
Провідний український ботанік Марина Миколаївна Гайдаржи працює з сукулентними рослинами, значна колекція яких зібрана декількома поколіннями ботаніків-інтродукторів, вивчає їх біоморфологію, анатомію та особливості розмноження. Народилася 24 серпня 1953 р. у Києві. У 1977 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка. З 1972 р. працює в Ботанічному саду ім. О.В. Фоміна. Пройшла шлях від лаборанта до завідувача науково-дослідної лабораторії. У 1988 р. захистила кандидатську дисертацію «Біологія інтродукованих видів Aloe L. та їх практичне використання», а у 2009 р. — докторську «Життєві форми та онтоморфогенез у сукулентних рослинах». Марина Миколаївна розробила класифікацію життєвих форм сукулентів, вивчила особливості онтоморфогенезу та зробила припущення щодо напряму їх еволюції.

Головне надбання біолога та її колег — збереження і вдосконалення однієї з найбільших у Східній Європі колекції сукулентів, яка налічує понад 2600 видів і внутрішньовидових таксонів із 38 родин. В колекції представлено близько 900 видів рослин, що занесені до міжнародних та регіональних списків рідкісних та зникаючих рослин. На базі колекції проводять навчальні та практичні заняття зі студентами біологічних спеціальностей. Марина Миколаївна з колегами упорядкувала навчальний посібник «Сукулентні рослини» (2011) та «Методичні рекомендації до самостійних робіт зі спецкурсу «Однодольні рослини» (2015). Вперше в Україні М.М. Гайдаржи провела роботу з селекції рослин. Вчена має 4 авторських свідоцтва на міжвидові гібриди роду алое — «Пам’яті Фоміна», «Катя», «Ольга» і міжродовий гібрид гастергавортії «Нове покоління». Серед переваг сортів — невеликий розмір, більша тіньовитривалість порівняно з іншими сукулентними рослинами, швидкий ріст і легкий спосіб розмноження. Підготовлено ще декілька гібридних рослин до сортовипробування. Запропоновані зразки є чудовим витвором краси. Марина Миколаївна брала участь на міських виставках, працюючи над експозиціями, відзначеними призами та грамотами. Запропонувала також широкий асортимент сукулентів різних родин у декоративних ємностях. Педагог з багаторічним стажем, накопичений досвід та знання передає молоді, готує до захисту аспірантів, керує підготовкою курсових та дипломних робіт. Марина Гайдаржи є членом спеціалізованих вчених рад, відповідальним редактором «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття». Результати досліджень опубліковані у понад 220 наукових і науково-популярних працях, зокрема у 15 монографіях, книгах, довідкових виданнях та брошурах: «Декоративные растения» (1981), «Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, екологія, біологія» (2003), у спів­авторстві — «Тропічні і субтропічні рослини» (2003), «Кактуси та інші сукулентні рослини» (2005), «Актуальные проблемы современной биоморфологии» (2012), «Ботанічний сад імені академіка О.В. Фоміна 1839–2009: Путівник-довідник» (2009). Брала активну участь у майже 70 наукових конференціях в Україні та за кордоном. Неодноразово відзначалась грамотами КНУ імені Тараса Шевченка за успіхи в навчальній, науковій та виховній роботі.

Maryna M. Gaidarzhy
DSc (Biology).

Senior Researcher at the A.V. Fomin Botanical Garden, Taras Shevchenko National University of Kyiv. Fields of research: introduction of tropical and subtropical plants; biomorphology, propagation and cultivation of succulents.