СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГлоба Лариса  Сергіївна

Глоба
Лариса Сергіївна

Завідувач кафедри Інформаційно-телекомунікаційних мереж Інституту телекомунікаційних систем НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Доктор технічних наук, професор.
Сферою наукових інтересів Лариси Сергіївни Глоби є розробка інтелектуальних систем виробництва продукції, портальні рішення, інструментарій створення розподілених інформаційних систем; паралельний комп’ютинг; технології інформаційної взаємодії в глобальному середовищі, технології обробки великих даних, Web-сервісів, Cloud-computing. Народилась 8 жовтня 1954 р. у м. Дзержинськ Донецької області. Після закінчення Харківського авіаційного інституту працювала на Київському авіаційному заводі на посаді інженера-математика, а з квітня 1981 р. незмінно працює в КПІ ім. Ігоря Сікорського. Пройшла шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача кафедри інформаційно-телекомунікаційних мереж. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію, у 1996 р. — докторську. З 2006 р. є атестованим судовим експертом з правом проведення експертиз, пов’язаних з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, а з червня 2012 р. — академік Міжнародної Академії інформаційних технологій (м. Мінськ, Білорусь). Науковий керівник понад 11 кандидатів та 1 доктора наук. Автор понад 400 друкованих праць, значна кількість робіт видана за кордоном.

Розробки систем автоматизованого проектування технологічної підготовки виробництва для машинобудівних підприємств, що виконувались під керівництвом Л.С. Глоби, впроваджувалися у 1993–1996 рр. на підприємствах України за Національною програмою України «Критичні технології». З 1997 по 2007 рр. Лариса Сергіївна була науковим керівником робіт зі створення юридично-достовірного Банку даних всіх категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Роботи за цією тематикою впроваджено в повсякденну діяльність МНС України та 27 відповідних регіональних управлінь ОДА України. В цей же період під керівництвом професора Л.С. Глоби розроблено та впроваджено АІПС «Чергова частина» для ведення моніторингу та аналізу ситуації щодо аварійності та злочинності на дорогах, портал «Наука-Інформ», аналітичний портал Міністерства ЖКГ України. Вагомий внесок у розбудову та розвиток системи зв’язку та автоматизації Збройних Сил України зроблено вченою завдяки виконанню за її участі робіт щодо інформаційної підтримки процесів повсякденної діяльності. Робота колективу молодих учених під керівництвом Л.С. Глоби дозволила висвітлювати у глобальному Інтернет-просторі досягнення українських науковців під час проведення досліджень в Антарктиці на станції «Академік Вернадський», за що у 2012 р. доповідь щодо результатів цієї роботи на Міжнародній конференції SCAR2012 (США) була відзначена Першою премією. Лариса Сергіївна є науковим керівником програми обміну студентами між Інститутом телекомунікаційних систем КПІ ім. Ігоря Сікорського та факультетом інформатики Технічного університету м. Дрезден. Неодноразово викладала за запрошенням у провідних європейських університетах, виступала на міжнародних наукових конференціях як провідний лектор. Відзначена численними грамотами МОН України, МНС України, Генерального штабу ЗС України, медаллю «За наукові досягнення». Нагороджена Грамотою Верховної Ради України, Державною премією Кабінету Міністрів України (кілька років поспіль). Названа одним із кращих викладачів-дослідників КПІ ім. Ігоря Сікорського за період 2002–2017 рр. Л.С. Глоба вдячна за фінансову підтримку наукових робіт кафедри та популяризацію їх досягнень своєму учневі к.т.н. Олександру Дяденку.

Larysa S. Globa
DSc (Engineering), Prof.

Head of the Info-Communication Networks Department, Institute of Telecommunication Systems, NTU of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Fields of research: the intelligence production process and management systems development, portal solutions; distributed systems development tools; parallel computing; distributed environment design and it’s components interconnections, Web-Services, Cloud-computing, intelligent big data possessing.