СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБоговін Анатолій  Власович

Боговін
Анатолій Власович

Головний науковий співробітник ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Української екологічної академії наук.
Видатний вчений у галузі луківництва, агромеліорації та біогеоценології Анатолій Власович Боговін розробив наукові основи поліпшення природних кормових угідь, еколого-біологічні і агротехнічні основи формування лучних агроценозів у Поліссі та Лісостепу України. Народився 31 травня 1931 р. у с. Орлівка Приморського району Запорізької області. У 1957 р. закінчив біологічний факультет Дніпропетровського державного університету, долучився до наукової школи Д. І. Менделєєва — В. В. Докучаєва — Г. М. Висоцького — О. Л. Бельгарда. З 1957 р. працював старшим інженером-луківником у Київському гідромеліоративному інституті. У 1957–1960 рр. обстежував природні кормові угіддя Чернігівської та Київської областей, що позначилось на плануванні робіт

з підвищення ефективності використання земельних ресурсів України. У 1960–1963 рр. — аспірант лабораторії луківництва Українського НДІ землеробства (нині — ННЦ «Інститут землеробства НААН»), з яким пов’язав подальший трудовий шлях. У 1974–2003 рр. — завідувач лабораторії луківництва, з 2003 р. — головний нау­ковий співробітник відділу кормовиробництва та луківництва. Є членом вченої ради інституту та спеціалізованої ради із захисту дисертацій. А. В. Боговін є засновником еколого-фітоценотичного та агробіологічного напряму оптимізації екосистем у луківництві. Визначив особливості біологічної сумісності компонентів в ценозах та механізм саморегуляції й цілеспрямованого управління їхньою структурою й продуктивністю. Автор 255 наукових праць, з них понад 20 книг. Підготував 2 доктори та 14 кандидатів наук. Науковий редактор журналів «Екологія та ноосферологія» і «Ґрунтознавство». Неодноразово був членом експертних рад ВАК та МОН, НААН та НАН України. Брав участь у проектах програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», Міжнародної програми ООН сприяння сталому розвитку в Україні та програми ФАО «Кормові і пасовищні ресурси країн світу». Активний учасник генеральних зборів Європейської федерації луківників, міжнародних конгресів з луківництва. Лауреат премії ім. М. Г. Холодного АН УРСР, стипендіат Президента України, нагороджений багатьма почесними відзнаками. Ветеран війни, учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. З дружиною Наталією Василівною виховали доньку Ірину Перепеку — кандидат медичних наук, заслужений лікар України. Онук Євген — хірург, Олег — системний аналітик, правнук Андрій — дошкільник. Життєве кредо: «За щастя, свободу, добрі успіхи та високий стиль життя треба постійно боротися. Невдачі приходять самі. Їх треба просто не пускати у сферу своєї діяльності та життя».

Anatoliy V. BoGovin
DSc (Agriculture), Prof.

Chief Researcher of the Forage Production and Grass Farming Department, NSC «Institute of Agriculture, NAAS». Fields of research: development of theoretical and applied, fundamental matters of flora, ecology, geography, classification, structure and mechanisms of natural, natural and anthropogenic ecological and biological systems and meadow land.