СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтрельницький Володимир  Євгенійович

Стрельницький
Володимир Євгенійович

Начальник лабораторії надтвердих аморфних алмазоподібних і полікристалічних алмазних покриттів відділу іонно-плазмової обробки матеріалів Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут»

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, лауреат Державної премії СРСР в галузі науки і техніки.
Відомий вчений в галузі фізики і технології синтезу алмазоподібних вуглецевих (DLC) плівок народився у Харкові 19 вересня 1946 р. у родині службовців. У 1970 р. закінчив фізико-технічний факультет Харківського державного університету ім. О.М. Горького. Після служби в армії, з 1972 р, працює в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» (ННЦ ХФТІ). Пройшов шлях від інженера-дослідника до начальника лабораторії надтвердих аморфних алмазоподібних і полікристалічних алмазних покриттів відділу іонно-плазмової обробки матеріалів ННЦ ХФТІ. Захистив кандидатську дисертацію «Исследование алмазоподобных форм углерода и получение покрытий на их основе» (1980), докторську — «Процессы синтеза и физические свойства высокотвердых углеродных покрытий» (2003). Вперше у світі спільно з колегами отримав алмазо­подібні вуглецеві плівки вакуумно-дуговим методом, що описано у праці «Рентгенографическое исследование метастабильной модификации кубического алмаза» (ДАН УРСР, сер. А, № 5, 1976, с. 459-461). За створення процесів осадження алмазоподібних вуглецевих покриттів із фільтрованої вакуумно-дугової плазми на елементи пар тертя високошвидкісних підшипників у 1987 р. нагороджений

Державною премією СРСР в галузі науки і техніки. Новація підвищила ресурс та надійність роботи газодинамічних і електростатичних підвісів, які є основним елементом високошвидкісних гіроскопічних пристроїв. З 1980 р. під керівництвом В.Є. Стрельницького проводяться роботи зі створення алмазоподібних вуглецевих плівок з ВЧ-тліючого розряду в атмосфері газоподібних вуглеводнів. Для осадження таких покриттів у промисловому виробництві створено установку «Булат 7», яка впровад­жена на Барнаульському машинобудівному заводі (РФ). Вакуумно-дугові джерела вуглецевої плазми з магнітними фільтрами, що розроблені ХФТІ, увійшли до технологічного обладнання для виробництва систем магнітного запису і зчитування інформації, що випускається компанією VEECO Instruments Inc. (США). Обладнання використовують виробники електрон­ної апаратури і комп’ютерної техніки в Мексиці, Філіппінах, Малайзії, Китаї. Крім того, установки для нанесення алмазоподібних покриттів впроваджені у КНР, Кореї, Вірменії. З колегами розробив високопродуктивний варіант вакуумно-дугового джерела фільтрованої плазми прямолінійного типу, що планується використовувати в промислових установках для нанесення високоякісних покриттів. Ліцензія на даний пристрій продана промисловій компанії Західної Європи. Під керівництвом В.Є. Стрельницького розроблено процеси осадження композитних наноструктурованих покриттів нітриду на основі TiN (TiN, TiAlN, TiAlYN) для захисту компресійних лопаток газотурбінних двигунів літаків і лопаток парових турбін; установку і процес осадження нанокристалічних і полікристалічних алмазних покриттів у тліючому розряді постійного струму, що стабілізується поперечним магнітним полем. Автор та співавтор понад 500 нау­кових праць, з них 3 монографії, отримав патенти України, Ро­сії та США, а також Японії, Південної Ко­реї і Китаю.

Volodymyr Ye. Strel’nitskij
DSc (Physics and Mathematics), Senior Researcher, Laureate of the USSR State Prize in Science and Technology.

Head of the Laboratory for Superhard Amorphous Diamond-Like and Polycrystalline Diamond Coatings, the Department of Ion and Plasma Processing of Materials, the NSC «Kharkiv Institute of Physics and Technology». Fields of research: development of equipment for the synthesis of diamond-like and diamond coatings, properties and structure of received condensates.