СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСолодянникова Оксана  Іванівна

Солодянникова
Оксана Іванівна

Завідувач науково-дослідного відділення ядерної медицини Національного інституту раку, президент Українського товариства фахівців з ядерної медицини

Доктор медичних наук, професор.
Провідна вчена у галузі радіології Оксана Іванівна Солодянникова створила свою наукову школу, основний напрям якої — радіонуклідна діагностика і терапія онкологічних захворювань, результати досліджень успішно впроваджені у клінічну практику. Народилася 8 серпня 1954 р. у с. Велика Кужелова Дунаєвецького району на Хмельниччині в сім’ї вчителів історії та української мови. Із золотою медаллю закінчила середню школу. У виборі професії вагалася між медициною і педагогікою — традиційними у родині, та перевагу надала першій. Вищу освіту здобула на лікувальному факультеті Івано-Франківського державного медичного інституту, який закінчила із відзнакою. У 1977–1979 рр. О.І. Солодянникова викладала курс внутрішніх хвороб у Ніжинському медичному училищі, згодом її призначили завучем медичного сестринського відділення навчального закладу. За сумісниц­твом працювала лікарем станції швидкої допомоги. На той час бурхливо розвивалась радіологічна наука, дослідження в цій галузі, зокрема діагностика та лікування хворих за допомогою радіоізотопів, зацікавили Оксану Іванівну. У 1980 р. почала працювати на посаді молодшого наукового співробітника відділення радіоізотопної діагностики Інституту кардіології імені академіка М.Д. Стражеска.

За 15 років встигла захистити кандидатську, докторську дисертації та обійняти посаду заві­дувача лабораторії радіоізотопних методів досліджень. У 2003 р. О.І. Солодянникову запросили на посаду керівника відділу ядерної медицини Інституту онкології Академії медичних наук України (нині — Національний інститут раку). Відділ, який вона очолює, займається радіонуклідною діагностикою онкологічних захворювань, радіонуклідною терапією за допомогою радіойоду, стронцію, фосфору тощо. Під її керівництвом впроваджено в клінічну практику низку новітніх діагностичних методик: інтраопераційна детекція сторожових лімфатичних вузлів, мамосцинтиграфія з різними радіо­нуклідними фармацевтичними препаратами при раку грудної залози, методи радіонуклідного моніторингу пацієнтів з медулярною карциномою щитоподібної залози. Також проводиться лікування пацієнтів з кістковим болем при метастатичних ураженнях кісток з допомогою радіоактивного фосфору 32, стронцію 89, і вперше в Україні — самарію 153. Плідно співпрацює з міжнародними фаховими організаціями та МАГАТЕ. Професор О.І. Солодянникова — автор близько 200 наукових праць, серед яких одна монографія, підручник, має 12 патентів. Під її керівництвом захищено докторську та 6 кандидатських дисертацій, на теперішній час у роботі ще 2 кандидатські дисертації. Вона є президентом Українського товариства фахівців з ядерної медицини, входить до складу виконавчого комітету Асоціації радіологів України, двох вчених рад, редакцій журналів «Променева діагностика, променева терапія», «Український радіологічний журнал», «Євразійський онкологічний журнал». З 2014 р. — Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «променева терапія». Колеги вважають Оксану Іванівну взірцем інтелігентності, порядності та життєвої мудрості. Цікава та ерудована співрозмовниця, вона цікавиться історією, поезією, живописом, театром. Нагороджена медаллю за участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, медаллю імені академіка М.Д. Стражеска за досягнення в охороні здоров’я.

Oksana I. Solodiannykova
MD, Prof.

Head of the R&D Department of Nuclear Medicine, the National Cancer Institute, President of the Ukrainian Experts’ Society of Nuclear Medicine. Fields of research: radionuclide diagnosis and therapy of oncological diseases.