СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСминтина Олена  Валентинівна

Сминтина
Олена Валентинівна

Завідувач кафедри археології та етнології Украї­ни Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, керівник Центру історії та культури Італії імені Дж. Гарібальді

Доктор історичних наук (2003), професор (2004), академік Академії наук вищої освіти України (2009).
Народилася 28 липня 1972 р. У 1994 р. закінчила із відзнакою історичний факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Після аспірантури працює асистентом, старшим викладачем, доцентом, а з 1999 р. до данного часу — завідувачем кафедри археології та етнології України. Від 2007 р. є також керівником Центру історії та культури Італії імені Дж. Гарібальді. У 2006–2010 рр. обіймала посаду декана по роботі з іноземними студентами, аспірантами і стажистами, а у 2010–2015 рр. — директора Інституту міжнародної освіти. Олена Валентинівна Сминтина — визнаний в Україні та світі спеціаліст з екологічної історії первісної доби. Вперше у вітчизняній науці звернулася до проблеми просторових рамок історико-археологічного дослід­ження та розробила теорію жилого простору як територіальної одиниці для застосування палеоекологічного підходу до реконструкції давньої історії. У її доробку — екологічне районування території сучасної України у ранньому голоцені, реконструкція процесу залюднення

Українського Подунав’я, екологічна інтерпретація окремих компонентів культури первісного населення України, комплексне дослідження динаміки культурного освоєння Північного Причорномор’я, обумовленого змінами рівня Чорного моря на рубежі плейстоцену та голоцену. Вона є автором понад 250 наукових праць, у т.ч.: 2 одноосібні монографії та 3 монографії у спів­авторстві, дві з яких видано у Oxford University Press (Велика Британія) та ABCClio (США), 21 нав­чально-методичне видання, статті у наукометричних виданнях Великої Британії, США, Німеччини, Бельгії, Португалії, Фінляндії, Греції, Угорщини, Румунії, понад 40 статей в енциклопедіях SAGE, Elsevier, ABCClio, Golson Books. Запрошений рецензент та редактор спеціальних випусків часописів «Quaternary International» (Elsevier) та «British Archaeological Reports» (Oxford University). Результати наукових досліджень О.В. Сминтини визнані у світі. Вона є співкерівником проекту ЮНЕСКО «Від Каспійського моря до Середземного: зміни оточуючого середовища та відповідь на них людини у четвертинному періоді», національним представником від України у проекті SPLASHCOS «Затоплені первісні археологічні пам’ятки та ландшафти континентального шельфу». Організатор наукових секцій на міжнародних наукових форумах. Керівник та відповідальний виконавець міжнародних наукових проектів за програмами INQUA, IGCP, COST; у її доробку проекти FP 6, INTAS, Tempus, OSIReSET, Erasmus Mundus, Erasmus+ та ін. Запрошений експерт Єврокомісії за програмами Horizon 2020, ERAAFRICA, ERANETMED, BS-ERA.NET. Вільне володіння декількома іноземними мовами дозволяє їй стажуватися та читати лекції у провідних університетах Італії, Великої Британії, Польщі, займатися перекладацькою діяльністю. Голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій з історії України та всесвітньої історії, член експертної ради ВАК України з історичних наук (2010–2012), член Науково-методичної ради та експерт Наукової ради МОН України. Відзначена премією Президента України для молодих вчених, трьома грантами Президента України, грамотами Верховної Ради, НАН та МОН України, іменними стипендіями Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, медаллю «20 років встановлення дипломатичних стосунків» Посольства Італії в Україні.

Olena V. Smyntyna
DSc (History), Prof., Academician of the Higher Edu­cation Academy of Sciences of Ukraine.

Head of the Department of Archaeology and Ethnology of Ukraine, Odesa I.I. Mechnikov National University, Director of G. Garibaldi Centre of History and Culture of Italy. Fields of research: prehistory, prehistoric archaeology, environmental history, interaction of nature and society in historical retrospective, the early history of the population of southern Ukraine.