СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМисливий Володимир  Андрійович

Мисливий
Володимир Андрійович

ПРОФЕСОР КАФЕДРИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Доктор юридичних наук, професор.
Досвідчений юрист-практик, науковець і талановитий педагог Володимир Андрійович Мисливий належить до когорти юристів, які стояли у витоків кримінального права незалежної України. Одним з перших створив та обґрунтував наукові напрями кримінально-правової протидії злочинам проти безпеки руху та експлуатації транспорту, запропонував кримінологічну теорію їх запобігання. Дослідження видатного вченого заклали основу для подальшого розвитку теоретичних і прикладних проблем кримінальної відповідальності й попередження транспортних злочинів, є орієнтиром для українських і зарубіжних вчених. Народився 9 вересня 1946 р. у м. Кусари (Азербайджан) в сім’ї військовослужбовця. Закінчив Харківський юридичний інститут, працював в слідчих органах УВС Запорізького облвиконкому, слідчому управлінні УВС м. Києва. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію «Боротьба з дорожньо-транспортними злочинами, пов’язаними із заподіянням шкоди пішоходам». Пройшов шлях від викладача до доцента кафедри

кримінального права Національної академії внутрішніх справ. За сумісництвом працював науковим співробітником Інституту законодавства Верховної Ради України. З 1995 р. — проректор з наукової роботи Класичного приватного університету м. Запоріжжя. З 1998 р. — начальник кафедри кримінального права та кримінології, проректор з наукової роботи, перший проректор, перший проректор з міжнародних зв’язків Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (ДДУВС). Захистив докторську дисертацію «Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту». Очолював спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій. За особливі заслуги з підготовки наукових кадрів університету, створення підґрунтя наукових шкіл удостоєний звання почесного професора ДДУВС (2010). З 2011 р. — проректор з наукової роботи Ірпінської фінансово-юридичної академії, з 2013 р. — професор кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Полковник міліції у відставці. Підготував 8 кандидатів юридичних наук, консультує 2 здобувачів наукового ступеня доктора наук. Автор понад 150 наукових праць, серед них монографії «Злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту» (2004), «Розбійні напади на банківські установи: кримінологічна характеристика та запобігання» (2014). Співавтор підручника «Кримінальне право. Особлива частина» (1998, 1999, 2011), десяти видань науково-практичних коментарів Кримінального кодексу України (1994–2009). Теоретично-правові доробки В.А. Мис­ливого впроваджено у діяльність законодавчої, виконавчої та судової влади. Входив до складу робочої групи Верховної Ради УРСР з розробки Кримінального кодексу (1988), робочої групи Комісії Верховної Ради України з питань правопорядку та боротьби зі злочинністю з підготовки проекту Кримінального кодексу України (1994). Член спеціалізованої вченої ради Державного НДІ МВС України із захисту докторських дисертацій, редколегії видань «Право і суспільство», «Віс­ник НТТУ КПІ Політологія, соціологія. Право». Відзначений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2008), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2008) та багатьма відомчими нагородами. «Відмінник освіти України» (2001). Володимиру Андрійовичу, юристу за покликанням, притаманні чесність, людяність, толерантність, відданість справі, про що свідчить життєве кредо: «Стався до людей так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе». Одружений, має сина.

Volodymyr A. Myslyvyi
DSc (Law), Prof.

Professor of Public Law Department, the National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute». Fields of research: criminal law combating crimes against traffic safety and transport operation; criminological theory of violation prevent.