СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБармак Олександр  Володимирович

Бармак
Олександр Володимирович

Професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету

Доктор технічних наук, професор.
Олександр Володимирович Бармак — відомий вчений у галузі інформаційних технологій, штучного інтелекту, розпізнавання образів, аналізу та синтезу комунікаційної інформації, нових технологій для людино-комп’ютерних інтерфейсів. Народився 4 липня 1963 р. у м. Волочиськ Хмельницької області. У школі виявив хист до точних наук. Вищу освіту здобув на механіко-математичному факультеті Одеського державного університету імені І.І. Мечникова (1985). Після закінчення вишу працював інженером-програмістом, в згодом — провідним інженером-програмістом відділу автоматизованих систем управління у виробничому об’єднанні «Катіон». З 1989 по 1999 рр. продовжив діяльність у нау­ково-технічній фірмі «Інфосервіс», де пройшов шлях до заступника директора. У 1999 р. вступив до аспірантури кафедри моделювання складних систем факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію. Працював

у Хмельницькому національному університеті на кафедрі інформаційних технологій проектування. У 2005 р. отримав звання доцента. У 2008–2011 рр. навчався в докторантурі Інституту кібернетики імені В. М. Глушкова. У 2013 р. захистив докторську дисертацію. З 2015 р. — професор кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій Хмельницького національного університету. До основних наукових розробок Олександра Бармака належать: нові методи моделювання і розпізнавання образної візуальної інформації, мімічних психоемоційних станів людини, кластеризації та класифікації інформації, нові методи дослідження жестових мов спілкування, побудова нових комунікаційних інтерфейсів з комп’ютером, вирішення проблем перетворення текстової інформації у жестові форми. Вирішив проблему планування траєкторій руху маніпуляційних роботів у середовищі з обмеженнями. Інформаційна технологія для вив­чення української жестової мови, у розробці якої брав участь Олександр Володимирович, впроваджена на державному рівні, доступна для всіх користувачів і використовується як стандарт відтворення жестової інформації. Вчений працює над впровадженням даної технології для інших жестових мов. Інформаційні технології, запропоновані Олександром Бармаком, використовуються у розпізнаванні емоцій, відновленні комунікаційних можливостей хворих, автоматизованого стенографування засідань тощо. За роки плідної наукової діяльності опублікував понад 150 праць, з них 11 — за кордоном, 2 наукові монографії, 5 навчальних видань. Входить до складу двох спеціалізованих рад із захисту кандидатських дисер­тацій. Під керівництвом професора О. В. Бармака захищено 1 кандидатську дисертацію. Сім’я — головна життєва цінність Олександра Володимировича, адже натхненником усіх здобутків є дружина Людмила, з якою виховали чудових синів Павла та Андрія. «Зранку із задоволенням йду на роботу, а ввечері з радістю повертаюсь додому — там мене чекають...», — ділиться О.В. Бармак. Життєве кредо: «Приймаю те, що не можу змінити, не переймаюсь тим, що не у моїй волі. Не жаліюсь, не звинувачую, не виправдовуюсь. Роблю те, що не вмію, щоб цьому навчитись».

Oleksandr V. Barmak
DSc (Engineering), Prof.

Professor of the Department of Computer Science and Information Technology, the Khmelnytskyi National University. Fields of research: modelling and recognition of imagery visual information, mimic and psychoemotional states of a person, construction of new communication interfaces with a computer, converting text information into gesture form, trajectory planning of manipulation robots in the environments with restrictions.