СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЮхименко Володимир  Васильович

Юхименко
Володимир Васильович

Професор кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету

Доктор економічних наук, професор.
Народився 15 вересня 1938 р. у Полтаві. У 1961 р. закінчив технологічний факультет Київського технологічного інституту легкої промисловості (нині — Київський національний університет технологій та дизайну) за спеціальністю «Технологія виробництва товарів із шкіри». Другу вищу освіту здобув на економічному факультеті цього ж вишу (1972) — інженер-економіст за спеціальністю «Економіка та організація промисловості предметів широкого вжитку». Трудовий шлях розпочав у 1961 р. майстром дільниці Київської взуттєвої фабрики № 4. З 1967 р. Володимир Юхименко займається науково-дослідницькою діяльністю. Працював в Українському науково-дослідному і проектно-конструкторському інституті Мінпобуту УРСР (1969–1978), Науково-дослідному економічному інституті Держплану УРСР (1978–1993). Тривалий час досліджував проблеми планування, прогнозування сфери послуг. Розробив економіко-математичні моделі прогнозування і територіальної диференціації обсягів побутових послуг, а також методику розробки

балансу виробництва і споживання послуг, які знайшли практичне використання при розробці планів розвитку народного господарства УРСР. У 1975 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а у 1992 р. захистив докторську дисертацію «Економічне регулювання розвитку сфери послуг». З 1993 р. працював у Національному інституті економічних програм НАН України. Коло наукових інтересів В.В. Юхименка суттєво розширилося і стосувалося проблем міжнародної економіки, міжнародної економічної діяльності України. У 1996 р. Володимир Васильович був запрошений на роботу до Міністерства зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі України і відряджений до Торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Російській Федерації, де займався практичними питаннями розвитку і вдосконалення торговельно-економічних зв’язків України з РФ. Відзначився на педагогічній ниві, здобув авторитет серед студентів та колег. З 1998 р. обіймає посаду професора кафедри міжнародних економічних відносин Київського національного торговельно-економічного університету. Викладає дисципліни «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародні організації», «Зовнішньоекономічна діяльність підприємств». Брав участь у науково-дослідних роботах за багатьма держбюджетними і госпрозрахунковими темами, зокрема «Геопросторові пріоритети зовнішньоекономічних зв’язків України» (2014–2016). Загалом у доробку В.В. Юхименка понад 160 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 10 монографій, 3 підручника. Під його керівництвом підготовлено 3 кандидатів економічних наук. Основні напрями досліджень: глобалізація і міжнародна економічна інтеграція, розвиток і підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності України, інтеграції в Європейський Союз; валютна політика і валютне регулювання; участь України в міжнародних організаціях. За багаторічну сумлінну працю та наукові досягнення нагороджений медалями «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», нагрудним знаком «Відмінник освіти України», почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Кредо Володимира Васильовича мудре і перевірене життям: «Допомагай людям — і тобі допоможуть».

Volodymyr V. Yukhymenko
DSc (Economics), Prof.

Professor of the Department of International Economic Relations, Kyiv National University of Trade and Economics. Fields of research: globalization and international economic integration; development and efficiency rise of foreign economic activity of Ukraine, integration into the European Union; monetary policy and currency regulation; participation of Ukraine in international organizations.