СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСлінько Тетяна  Миколаївна

Слінько
Тетяна Миколаївна

Завідувач кафедри конституційного права України Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого

Кандидат юридичних наук, доктор філософії, доцент.
Провідний юрист та педагог Тетяна Миколаївна Слінько плідно працює на ниві утвердження верховенства права в Україні. Основні сфери професійних зацікавлень: конституційне право України, медіа-право, права і свободи людини. Після закінчення середньої школи у 1976 р. трудовий шлях почала в Харківському юридичному інституті (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого), водночас вступивши на вечірнє відділення вишу. Згодом зарахована на денне відділення I факультету, який успішно закінчила у 1982 р. Обіймала посади наукового співробітника науково-дослідницького сектору, старшого інспектора, а згодом — завідувача аспірантури. У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію, з 1996 р. — доцент кафедри конституційного права України. Результатом активної науково-дослідницької діяльності Тетяни Миколаївни є майже 150 наукових, навчально-методичних праць, з них монографії (у співавторстві) «Правові основи формування та функціо­нування органів державної влади

у контексті євроінтеграції» (2010), «Демократичні засади організації і функціонування вищих органів державної влади України» (2013). Т.М. Слінько — серед авторів підручників з конституційного права України з грифом МОН (2002, 2008), «Конституційна юрисдикція» (2012), навчальних посібників «Права і свободи людини та громадянина» (2001), «Конституційно-правовий статус об’єднань громадян» (1998), «Конституційне право України в схемах і дефініціях» (2003), науково-практичних посібників «Законодавство про вибори Президента України» (2004), «Законодавство про вибори народних депутатів України» (2006), «Законодавство України про вибори депутатів Верхов­ної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад, сільських, селищних, міських голів» (2006) та ін. Під керівництвом Т.М. Слінько були підготовлені й захищені 3 кандидатські дисертації. Її учні Є.В. Ткаченко і В.В. Середюк-Буз є співробітниками кафедри конституційного права України НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Нині вона здійснює наукове керівництво з підготовки дисертацій 3 аспірантів та 2 здобувачів. Пройшла стажування за Програмою Темпус-Тасіс (ТЕМРUS) Європейської комісії в університеті Ов’єдо (Universidad de Oviedo) (Іспанія, автономний край Астурія). Неодноразово надавала наукові висновки на запити законодавчих та судових органів. Досліджує проблеми медіа-права в контексті наб­лиження України до європейських інформаційних стандартів. З жовтня 2016 р. керує сертифікатною освітньою програмою «Виборче право та виборчі технології» НЮУ ім. Ярослава Мудрого. За підготовку фахівців для органів юстиції, високу професійну зрілість та компетентність нагороджена грамотою міністра освіти і науки України, подякою голови Харківської обласної ради. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2008) за підготовку підручника «Конституційне право України» у номінації «Кращий підручник». За активну участь у впровадженні сертифікатної освітньої професійної програми «Медіа-право» (2014) отримала подяку ректора НЮУ ім. Ярослава Мудрого В.Я. Тація. Т.М. Слінько очолює колектив, що працює в атмосфері творчого пошуку і реальних здобутків, репрезен­тую­чи кращі традиції вітчизняної вищої школи. Присвятивши себе одній з провідних юридичних дисциплін, Тетяна Миколаївна доводить своїм прикладом: зміни на краще не лише можливі, але й реально здійсненні. Одружена, має сина. Захоплюється природою, подорожами, знайомствами з цікавими людьми. Життєве кредо: cвіт не стоїть на місці!

Tetiana M. Slinko
PhD(Law), Assoc. Prof.

Chair of the Department of Constitutional Law of Ukraine, Yaroslav Mudryi National Law University. Research areas: constitutional law of Ukraine, formation and functioning of public authorities in the context of European integration, media law.