СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПальшкова Ірина  Олександрівна

Пальшкова
Ірина Олександрівна

Завідувач кафедри педагогічних технологій початкової освіти, декан факультету початкового навчання Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

Доктор педагогічних наук, професор.
Ірина Олександрівна Пальшкова досліджує методи формування професійно-педагогічної культури у майбутніх вчителів, що є основою успішного навчання учнів початкової школи. За її рекомендаціями і посібниками навчаються студенти педагогічних вишів. Народилася 31 липня 1961 р. у м. Кривий Ріг. Вищу освіту здобула у Дніпропетровському державному університеті за спеціальністю «Біохімія». Після закінчення вишу працювала викладачем біології та хімії в Криворізькому технікумі рудничної автоматики. В період 1988–1991 рр. обіймала посаду старшого викладача кафедри педагогіки і психології Криворізького педагогічного інституту. Потім навчалася в аспірантурі, захистила кандидатську дисертацію «Формування відповідального ставлення учнів до навчання в колективній пізнавальній діяльності». З 1994 р. працює у Південноукраїнському національному педагогічному університеті імені К.Д. Ушинського.

У 2002 р. отримала звання доцента кафедри педагогічної та вікової психології. У 2009 р. захистила докторську дисертацію «Формування професійно-педагогічної культури майбутнього вчителя початкової школи: практико-орієнтований підхід» зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». У 2011 р. присвоєно звання професора кафедри педагогічних технологій початкової освіти. І.О. Пальшкова бере активну участь у підготовці фахівців в галузі професійної освіти, є членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук зі спеціальності «Професійна освіта». Під її керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій. Проводить значну науково-дослідну роботу зі студентською молоддю, керує дипломними і магістерськими проектами, аспірантськими дослідженнями. Ірина Пальшкова є автором навчального посібника «Педагогіка: професійно-педагогічна культура вчителя» з грифом МОН України. Також у доробку вченої 150 опублікованих праць, серед яких «Народні початкові школи України в II половині XIX — на початку XX століття». Ірина Олександрівна користується авторитетом у колег та студентів, до яких ставиться з повагою та доброзичливістю. Успіхи на ниві педагогіки відзначені почесними грамотами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, начальника управління освіти і науки Одеської державної адміністрації, нагрудним знаком «Відмінник освіти України». Життєве кредо: «Все можливо, на неможливе просто потрібно більше часу!»

Iryna O. Palshkova
DSc (Pedagogics), Prof.

Chairperson of the Department of Pedagogical Technologies of Primary Education, Dean of Primary Education Faculty, South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsky. Fields of research: theory and methodology of the formation of professional pedagogical culture of a future elementary school teacher on the basis of practice-oriented approach.