СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПазюра Наталія  Валентинівна

Пазюра
Наталія Валентинівна

Завідувач кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Доктор педагогічних наук, доцент.
Педагог і науковець Наталія Валентинівна Пазюра — автор першого дисертаційного наукового дослідження педагогічних аспектів професійної підготовки виробничого персоналу на підприємствах азійських країн. По справжньому закохана в навчальну аудиторію, своїх студентів та предмет, що викладає. Народилась 5 липня 1968 р. у м. Сходня Хімкінського району Московської області (Російська Федерація). До 2014 р. проживала у м. Краматорськ Донецької області. Вищу освіту здобула у Краматорському індустріальному інституті (нині — Донбаська державна машинобудівна академія), отримала кваліфікацію Інженер-механік» зі спеціальності «Підйомно-транспортні машини та устаткування». Однак любов до іноземних мов змусила Наталію Валентинівну змінити кваліфікацію. У 1997 р. отримала другу вищу освіту зі спеціальності «Мова та література» і кваліфікацію «Вчитель англійської і китайської мов та літератури» у Краматорському економіко-гуманітарному інституті. Пройшла шлях від асистента до доцента кафедри іноземної філології.

Становлення Н.В. Пазюри як науковця відбувалось в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, де навчалася в аспірантурі та докторантурі, впродовж 2014–2015 рр. виконувала обов’язки завідувача відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих. Захоплення Наталії Валентинівні самобутністю азійського світу знайшло відображення у наукових дослідженнях. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію «Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть XX століття) ». Темою докторської дисертації стала «Теорія і практика внутрішньо-фірмової підготовки виробничого персоналу на підприємствах Японії та Південної Кореї», яку успішно захистила у 2014 р. З 2015 р. Наталія Валентинівна обіймає посаду завідувача кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету, проводить значну наукову, науково-організаційну та педагогічну роботу. У колі наукових інтересів Н.В. Пазюри — освітні системи зарубіжних країн, підготовка фахівців у розвинутих азійських та європейських країнах, особливості викладання англійської мови за професійним спрямуванням. У доробку вченої близько 100 наукових праць, серед яких 2 одноосібні монографії, 3 навчальних посібника (2 — з грифом Міністерства освіти і науки України), програми спеціальних курсів, практикум. Є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (Національний авіаційний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), член редакційних колегій наукових журналів, здійснює керівництво аспірантами та науковою роботою студентів. Наталія Валентинівна постійно бере участь в організації на кафедрі авіаційної англійської мови науково-практичних конференцій, методичних семінарів, круглих столів. Запрошується головувати у складі державної екзаменаційної комісії у вищі навчальні заклади. Відзначена грамотами і подяками різних рівнів. Найдорожчими людьми для Наталії Валентинівни є мама Ірина Василівна Чальцева, кандидат фізико-математичних наук, доцент, співавтор двох навчальних посібників та донька Анна, яка обрала професію програміста, а також науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Нел­ля Григорівна Ничкало. Життєвим кредо обрала китайське прислів’я: «Не бійся рухатись повільно, бійся зупинитись!»

Nataliya V. PAZYURA
D.Sc. in Pedagogics, Associate Professor.

Chairperson of Department of Aviation English of National Aviation University. Field of research: comparative professional education, education and professional development of airmen, methods of aviation English teaching.