СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОсипенко Валерій  Дмитрович

Осипенко
Валерій Дмитрович

Заступник генерального директора ТОВ НВП «Дніпроенергосталь»

Кандидат технічних наук, доцент, заслужений винахідник СРСР, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності.
Валерій Дмитрович Осипенко — провідний фахівець в галузі промислової екології. У колі наукових досліджень — розробка та впровадження очисних технології та обладнання для захисту водного та повітряного басейнів навколишнього середовища від шкідливого впливу викидів підприємств чорної та кольорової металургії. Народився 17 квітня 1941 р. Трудову діяльність розпочав підручним слюсаря дослідного господарства Всесоюзного інституту електрифікації сільського господарства. Закінчив механіко-металургійний факультет Запорізького машинобудівного інституту. Трудовий шлях розпочав у ковальсько-пресованому цеху Токмакського ковальсько-штампувального заводу, де проходив переддипломну практику. З 1967 р. працював начальником лабораторії «ВНДІЧерметенергочистка» (м. Харків). У 1970 р. очолив дослідно-виробниче технічне підприємство, створене з ініціативи вченого-металурга С.М. Андоньєва на базі комбінату «Запоріжсталь» для

реалізації напрацювань інституту в галузі охорони навколишнього середовища для підприємств чорної металургії. Саме Сергію Андоньєву Валерій Дмитрович завдячує становленню як вченого. У 1993 р. структурний підрозділ інституту перетворено у ТОВ НВП «Дніпроенергосталь» і до 2004 р. В.Д. Осипенко незмінно його очолював. За безпосередньої участі Валерія Дмитровича розроблені і впроваджені оборотні цикли водопостачання, системи газовідвідних трактів та очищення газів в електрометалургійному виробництві сталі; систему автоматичного регулювання тиску газів під склепом електропечей для підвищення якості виплавки конструкційних сталей. За розробкою та безпосередньому керівництві В.Д. Осипенка у 2007–2009 рр. на Косогорському металургійному заводі м. Тула (РФ) вперше в Європі впроваджено у виробництво систему сухої очистки колошникового газу доменної печі. В 1976 р. у Московському інституті сталі та сплавів Валерій Дмитрович захистив кандидатську дисертацію «Системи відводу й очищення газів середньотонажних електрометалургійних печей». Він є автором 83 статей і 3 монографій «Використання вторинних енергоресурсів чорної металургії» (1979), «Наладка і експлуатація газоочисних споруд в чорній металургії» (1983), «Відвід та знепилення газів дугових сталеплавильних печей» (1985). Має авторські свідоцтва на винаходи «Газохід металургійної печі», «Пристрій для очищення газів від пилу», «Випарний апарат заглибного горіння», «Пристрій для ущільнення електродних зазорів», «Спосіб виплавки сталі», «Пристрій для відсмоктування газів від дугового печі», «Пристрій для ущільнення електродних зазорів електросталеплавильних печей» та інші; а також патенти на винаходи «Пристрій регенерації тканинного фільтра», «Рукавний фільтр». Значний період життя В.Д. Осипенко присвятив педагогічній діяльності, за сумісництвом працював доцентом кафедри промислової екології Запорізького індустріального інституту. Підготував десятки висококласних спеціалістів для підприємств металургії. Валерій Дмитрович знання та досвід передав сину Вадиму, який тривалий час працював у ТОВ НВП «Дніпро­енергосталь», а з 2004 р. очолив його. Нині підприємство успішно реалізує напрацювання В.Д. Осипенка в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Valerii D. Osypenko
PhD (Engineering), Ass. Prof., Honoured Inventor of USSR, Corresponding Member of International Academy of Ecology and Life Safety.

Deputy General Director of Dniproenergostal LTD. Fields of research: development and implementation of cleaning technologies, equipment and devices for the protection of water and air basins of the environment against the harmful effects of emissions of ferrous and non-ferrous metallurgy plants.