СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПолторецький Сергій  Петрович

Полторецький
Сергій Петрович

Декан факультету агрономії, Професор кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва

Доктор сільськогосподарських наук, доцент.
Вчений-агроном Сергій Петрович Полторецький проводить дослідження з удосконалення технологій вирощування високоякісного насіння польових культур. Його рекомендації успішно застосовуються у виробництві. Велику увагу приділяє видавничій діяльності з поширення наукових розробок у галузі рослинництва. Народився 1 серпня 1972 р. у смт Маньківка, що на Черкащині. У 1998 р. з відзнакою закінчив Уманську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Агрономія». Науково-педагогічний шлях розпочав з 1998 р. старшим лаборантом, а згодом аспірантом кафедри рослинництва і кормовиробництва. У 2002 р. — асистент кафедри, тоді ж захистив кандидатську дисертацію «Удосконалення елементів технології вирощування гречки на насіння в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України» за спеціальністю «Рослинництво». З 2003 р. старший викладач, а з 2006 р. — доцент кафедри рослинництва і кормовиробництва. У 2015 р. захистив докторську дисертацію «Агробіологічні основи формування високоякісного насіння проса в умовах Правобережного Лісостепу України» за спеціальністю «Селекція

і насінництво», переведений на посаду професора кафедри рослинництва. За період роботи в Уманському національному університеті садівництва (УНУС) Сергій Петрович обіймав посади заступника декана факультету агрономії з наукової роботи (2002—2004), завідувача редакційно-видавничого відділу (2004—2014), відповідального секретаря фахового видання «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» (2004—2015), начальника науково-дослідної частини (2016). Нині С. П. Полторецький є деканом факультету агрономії. Коло наукових інтересів: рослинництво, селекція, насінництво. Вивчає ростові процеси і вдосконалення технології вирощування високоякісного насіннєвого матеріалу польових культур. Професор С.П. Полторецький є автором понад 200 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 6 навчальних посібників (схвалені Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством освіти і науки України), 7 монографій, 12 патентів, 8 рекомендацій виробництву. Він є членом редколегій фахових видань «Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва» і «Вісник Уманського НУС», а також двох спеціалізованих учених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій. За успіхи в навчально-педагогічній і науковій роботі Сергій Петрович нагороджений знаками «Відмінник аграрної освіти і науки» ІІІ і ІІ ступенів. За виробничі та наукові здобутки неодноразово відзначений почесними грамотами Міністерства аграрної політики і продовольства України, Міжнародної академії аграрної освіти, головного управління освіти і науки Черкаської обл­держадміністрації та Черкаської обласної ради.

Serhii P. Poltoretskyi
DSc (Agriculture), Assistant Prof.

Professor of Crop Production Department, Uman National University of Horticulture. Fields of research: growth processes and improvement of the growing technology of the high-quality seed of field crops, selection.