СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПриступа Людмила  Никодимівна

Приступа
Людмила Никодимівна

Завідувач кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти Сумського державного університету

Доктор медичних наук, професор.
Народилася 21 березня 1964 р. у смт Млинів Рівненської області. Вищу освіту здобула в Тернопільському державному медичному інституті за спеціальністю «Лікувальна справа». Упродовж 1987–1991 рр. працювала лікарем-терапевтом, у 1991–1993 рр. нав­чалась в клінічній ординатурі, у 1993–1998 рр. — асистент кафедри госпітальної терапії рідного вишу. З 1998 р. Людмила Никодимівна працює у Сумському державному університеті. Протягом 2007–2012 рр. — заступник директора медичного інституту з наукової роботи. З 2007 р. обіймає посаду завідувача кафедри внутрішньої медицини післядипломної освіти Сумського державного університету. Вона є головним редактором фахового видання «Журнал клінічних та експериментальних досліджень», входить до складу спеціалізованої вченої ради. У 1996 р. Л.Н. Приступа захистила кандидатську дисертацію, у 2006 р. — докторську дисертацію на тему «Бронхіальна астма та метаболічний синдром: обґрунтування патогенетичних підходів до діагностики, лікування та

профілактики». З 2010 р. — професор. Під керівництвом Людмили Никодимівни захищено 4 кандидатських та 1 докторська дисертації. Наукові дослідження спрямовані на вивчення асоціації захворювань внутрішніх органів із ожирінням та метаболічним синдромом; ролі молекулярно-генетичних механізмів у виникненні мультифакторіальних хвороб, ефективності їх лікування. У науковому доробку 296 публікацій, 13 навчальних посібників, 2 монографії, 3 патенти. Серед основних праць: «Бронхіальна астма та ожиріння», «Бронхіальна астма та вагітність»; «Influence of Bcl-1 gene polymorphism of glucocortucoid receptor on phenotypic expressions of bronchial asthma»; «Генетическая детерминированность уровня артериального давления и частоты сердечных сокращений у больных артериальной гипертензией в зависимости от индекса массы тела». За значні досягнення у науковій та методичній роботі та плідну працю нагороджена грамотою та подякою голови Сумської обласної державної адміністрації. У здобутку також диплом І Всеукраїнського конкурсу видань для ВНЗ «Університетська книга — 2010» за тритомне видання «Внутрішня медицина», що посіло третє місце у номінації «Краще навчальне видання з медицини». Високий професіоналізм вченої-медика відзначений почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України. Улюблений вислів: «Боже, дай мені розум і душевний спокій, щоб змиритися з тим, чого я не можу змінити; силу, аби змінити те, що можу, і мудрість відрізнити одне від другого» (Климентій Шептицький).

Lyudmyla N. Prystupa
MD, Prof.

Chairperson of the Department of Internal Medicine, Postgraduate Education, Sumy State University. Fields of research: study of internal disease association with obesity and metabolic syndrome; role of molecular genetic mechanisms in the origin of multifactorial diseases and effectiveness of their treatment.