СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКолендо Олексій  Юрійович

Колендо
Олексій Юрійович

Завідувач кафедри хімії високомолекулярних сполук Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Доктор хімічних наук, професор.
Людяний та щирий у спілкуванні, завжди готовий допомогти, О.Ю. Колендо оточений студентами, аспірантами, співробітниками й своїми друзями. Автор понад 290 наукових праць, у тому числі 120 статей, 20 патентів України, 3 монографій, автор та співавтор навчальних посібників та методичних вказівок. У колі наукових інтересів Олексія Юрійовича — фотохімія та фотофізика органічних сполук та полімерів, квантовохімічні розрахунки, синтез мономерів та одержання полімерних матеріалів зі спеціальним комплексом властивостей для запису та збереження інформації, застосування в автоматиці, поліграфії, оптоелектроніці, нелінійній оптиці, медицині і сонячній енергетиці. Також модифікація полімерів для надання їм фото, термо, радіо та біостабільності або нестабільності за рахунок внутрішньоланцюгового «легування». Народився в 1959 р. у м. Умань Черкаської області в старовинній родині інтелігенції. Прадід Володимир Павлович Колендо — лікар, завідувач медпункту Софіївської слобідки в Умані, на честь якого назвали ставок в парку Софіївка та крамницю на

вул. Тищика. Прабабуся Аліна Степанівна Мирська — вчителька, з 1914 р. — завідувач Уманського 6-го училища. Дід Віктор Вікторович Вайдінгер — відомий в Києві квітникар, батько — заслужений артист УРСР, диктор центрального радіо, слухачі якого досі згадують слова: «Передачу веде Юрій Рудник». Мати — красуня Наталія Колендо, ботанік за освітою, автор 10 нових сортів айстр. Великий вплив на формування особистості Олексія мали двоюрідні прабабусі — три дочки українського художника Івана Васильовича Генюка (1860–1917) — Клавдія, Лідія та Зінаїда та відома піаністка, послідовниця С.В. Рахманінова — Ольга Андріївна Корицька. Під час навчання в школі Олексій захопився геологією, археологією та хімією, займав перші місця на олімпіадах з хімії та географії. З 1976 по 1981 рр. навчався на хімічному факультеті Київського державного університету ім. Т. Шевченка. Пройшов шлях від інженера кафедри органічної хімії до завідувача кафедри хімії високомолекулярних сполук. Проходив наукові стажування в Анжуйському Університеті (Франція), Гданському та Радомському технічному університеті (Польща), в якому читав лекції польською мовою (2015, 2017). Був членом експертної ради ВАК України. З 2003 р. — завідувач кафедри хімії ВМС. Керував 3 бюджетними темами. Читає загальний курс лекцій «Хімія високомолекулярних сполук» та 8 спецкурсів для студентів кафедри. Брав участь у 77 наукових конференціях та був членом організаційного комітету 13 міжнародних конференцій. За його участі та під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертацій, з них 2 — аспірантами Радомського технічного університету. Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій та редколегії 2 наукових журналів. Нагороджений подякою ректора Радомського технічного університету (2007) та відзнакою адміністрації Шевченківського району м. Києва (2009). Захоплюється рибалкою, підводною зйомкою та нумізматикою. Займався пішохідним, спеліо та водним туризмом, грав у волейбол. Любить подорожувати, вирощує екзотичні рослини. Одружений, має люблячу дружину Тетяну та пишається талановитою донькою Настею — успішним психологом, головним режисером кількох проектів на каналі СТБ.

Oleksiy Yu. Kolendo
DSc, PhD (Chemistry), Prof.

Head of macromolecular chemistry Department of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Research fields: polymers of special applications, quantum­chemical calculations, photochemistry and photophysics of organic compounds and polymers, synthesis of monomers and polymer materials with the particular complex of properties for the application in automatics and optoelectronics, modification of polymers for improving such their qualities as thermal, photo­, radio­ and biostability or destruction using «doping» monomers.