СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬОкландер Михайло  Анатолійович

Окландер
Михайло Анатолійович

Завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету, віце-президент Української асоціації маркетингу

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України.
Народився 26 серпня 1960 р. в Одесі. У 1985 р. із відзнакою закінчив Одеський інститут народного господарства (нині — Одеський національний економічний університет, ОНЕУ) за спеціальністю «Економіка та планування матеріально-технічного постачання». Працював в системі Держпостачу УРСР. З 1988 по 1994 рр. пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до старшого викладача, з 1995 р. — доцент, з 2005 р. — професор, у 2004–2012 рр. — завідувач кафедри маркетингу ОНЕУ. З 2013 р. — завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету. В період реформування економічної системи незалежної України став засновником нового напряму економічних досліджень — «Логістика», захистивши у 1992 р. першу в Україні дисертацію з логістичної проблематики на тему «Управління матеріальними ресурсами промислових підприємств». У 1993 р. в журналі «Економіка України» (№ 10)

опублікував статтю «Концепція промислової логістики», яка заклала науковий фундамент розвитку логістики в України. У 2003 р. захистив докторську дисертацію «Формування логістичних систем підприємств». В рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008–2012 рр. під керівництвом М.А. Окландера розроблено «Методику проведення стратегічних маркетингових досліджень в інтернет-середовищі щодо виявлення перспектив впливу наукових досліджень і розробок на інноваційний розвиток національної економіки». Методика стала першим науково-методичним інструментарієм форсайтних досліджень в Україні, прийнята науковою радою МОН України та впроваджена в діяльність Українського інституту науково-технічної та економічної інформації МОН України. У колі наукових інтересів вченого: концепція і методологія маркетингу та логістики; маркетинговий та логістичний менеджмент; цифровий маркетинг. Основним науковим здобутком М.А. Окландера є запропоновані концепції логістичного підходу як загальнонаукової методології досліджень, маркетингової системи країни, національної системи стратегічних маркетинових досліджень науково-технологічного розвитку країни. Він є автором 250 наукових і навчальних праць, в тому числі 14 підручників і посібників з грифом МОН України, 14 монографій. Серед них: «Логістика» (2005, 2008), «Маркетинг» (2005, 2008, 2009), «Поведінка споживача» (2014); монографії: «Маркетинг і логістика у підприємництві» (1996), «Маркетинг у секторах національної економіки» (2004), «Маркетингові технології економічного зростання» (2012). Підготував 4 докторів та 6 кандидатів економічних наук, є керівником наукової школи «Маркетингова та логістична діяльність підприємств». Михайло Окландер є заступником голови підкомісії «Маркетинг» НМК з бізнесу, управління та права сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України, член редколегії журналу «Маркетинг в Україні». Нагороджений Подякою Прем’єр-міністра України, почесними грамотами Південного наукового центру НАН та МОН України, Одеської ОДА та обласної ради. Займається спортом, кандидат в майстри спорту з легкої атлетики. У житті керується кредо: «Хороший не той, хто ніколи не падає, а той, хто завжди піднімається» (Конфуцій). Улюблений вірш — «Якщо» Р. Кіплінга.

Mykhailo A. Oklander
DSc (Economics), Prof., Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine.

Chairman of Marketing Department, Odesa National Polytechnic University; vice-president of Ukrainian Marketing Association. Fields of research: concept, methodology of marketing and logistics; marketing and logistics management; theory of marketing and logistics interaction; methodolo­gy of the accounting of the marketing and logistics costs of enterprise; digital marketing, marketing innovation etc.