СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБогач Микола  Володимирович

Богач
Микола Володимирович

Директор Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»

Доктор ветеринарних наук, професор.
Микола Володимирович Богач активно працює у галузі ветеринарної медицини. Основні дослідження спрямовані на вивчення протозоозів та гельмінтозів тварин і птиці. Народився 19 грудня 1964 р. у с. Цебрикове Великомихайлівського району на Одещині. Закінчив із відзнакою ветеринарний факультет Одеського сільськогосподарського інституту (нині Одеський державний аграрний університет, ОДАУ), аспірантуру за спеціальністю «Паразитологія». У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію «Епізоотологія, деякі питання патогенезу і профілактика аскаридіозу та гетеракідозу курей на Півдні України». Працював асистентом кафедри паразитології, з 1998 р. — заступник декана, а з 2000 р. — декан факультету ветеринарної медицини. З 2002 р. — директор Одеської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (ННЦ ІЕКВМ). У 2008 р. захистив докторську дисертацію «Кишкові

інвазії індиків (поширення, діагностика, патогенез, профілактика)». Почесний професор Інституту аграрної економіки НААН України. Автор 210 наукових праць, серед них монографії «Індики та їх хвороби» (2010), «Емерджентні інфекції птиці: грип та ньюкаслська хвороба. Епізоотологія, моніторинг, діагностика та профілактика» (2012), «Проблеми біологічної безпеки та біологічного захисту у ветеринарній медицині та біотехнології» (2013); підручники «Інвазійні хвороби свійської птиці» (2007), «Екологія паразитарних хвороб домашньої птиці» (2013). Отримав 2 авторських свідоцтва та 23 патенти України на винахід та корисну модель. У співавторстві розробив високоефективний комплексний препарат (бровафом-новий) для профілактики асоційованої гетеракозно-гістомонозної інвазії птиці та кормову добавку «Анальцимсорбент» для профілактики кормових мікотоксикозів та підвищення продуктивності тварин і птиці. Під керівництвом М.В. Богача формується наукова школа ветеринарних паразитологів, захищено 5 кандидатських дисертацій. На завершальному етапі 1 докторська та 3 кандидатських дисертації. М.В. Богач — член експертної ради ВАК України з ветеринарної медицини та зоотехнії, спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій ННЦ «ІЕКВМ»; науково-методичної ради ОДАУ. Він є членом товариства паразитоценологів України. Входить до складу координаційної ради науково-методичного центру «Ветеринарна медицина» НААН України, редакційної ради міжвідомчого науково-тематичного збірника «Ветеринарна медицина», заступник головного редактора збірника «Аграрний вісник Причорномор’я». За розпорядженням Президента України Микола Богач входив до складу делегації України «Щорічної зустрічі держав-учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсичної зброї та про їх знищення» (м. Женева, Швейцарська Конфедерація, 2013). Виступав з науковими доповідями на міжнародних конференціях у Мінську, Пловдіві, Кишиневі, Кракові. Нагороджений почесними грамотами НААН України, Державного комітету ветеринарної медицини України, Одеської облдержадміністрації, відзнакою «Лідер галузі» (2010–2012). Одружений, син Денис — аспірант ННЦ «ІЕКВМ», донька Олена — студентка факультету ветеринарної медицини ЛНУВМ та БТ ім. С.З. Гжицького.

Mykola V. BoGach
DSc (Veterinary Medicine), Prof.

Director of the Odesa Experimental Station, the National Scientific Centre «Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine». Fields of research: protozooses and helminthiases of animals and birds; biological safety and protection in the veterinary medicine.