СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБілодіденко Сергій  Валентинович

Білодіденко
Сергій Валентинович

Завідувач кафедри машин та агрегатів металургійного виробництва Національної металургійної академії України

Доктор технічних наук, професор.
Науковець та педагог Сергій Валентинович Білодіденко — відомий фахівець з прогнозування ресурсу та випробувань елементів конструкцій на втому металів. Розробив основи технічного обслуговування механічних систем за контролем їх безпеки та ризику. Народився 26 листопада 1956 р. у Дніпропетровську (нині — Дніпро). У 1978 р. закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Механічне устаткування заводів чорної металургії». У 1990 р. захистив кандидатську дисертацію «Вдосконалення вузлів головної лінії прокатного стану на підставі оцінки ресурсу за критеріями опору втомі» за спеціальністю «Машини та агрегати металургійного виробництва». Докторську дисертацію «Розвиток наукових основ ресурсних показників надійності металургійного обладнання та підвищення безпеки його силових систем» захистив у 2009 р. у спеціалізованій вченій раді Національної металургійної академії України. З 2012 р. — професор. Сергій Білодіденко розробив стратегію обслуговування механічних систем за контролем рівня безпеки. Проводить дослідні роботи з технічної діагностики

обладнання гірничо-металургійного комплексу, авіаційно-космічної техніки, транспортних систем. Займається викладацькою діяльністю, на педагогічній ниві у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівня акредитації працює 30 років. З травня 2012 р. обіймає посаду завідувача кафедри машин та агрегатів металургійного виробництва Національної металургійної академії України (НМетАУ). Викладає навчальні курси: «Розрахунки металургійного обладнання», «Проблеми конструювання та експлуатації металургійного обладнання», «Технічна діагностика металургійного устаткування», «Безпека та механіка руйнування промислового устаткування». Результатом наукових пошуків став доробок зі 100 публікацій. Серед них монографії (у співавторстві) «Models of technical safety and risk at the estimation and prediction of the condition of vehicles mechanical systems. In: Some actual issues of traffic and vehicle safety. Monograph. Faculty of Transport, Silesian University of Technology, Gliwice» (2013), «Вопросы периодичности контролей технического состояния механических систем в металлургии» (2017); навчальні посібники «Шагающий конвейер нагревательных печей», «Технічна діагностика металургійного устаткування. Частина 1. Теорія технічного обслуговування та діагностування механічних систем: Конспект лекцій» (2012) та «…Частина 2. Теорія технічного обслуговування з контролем рівня безпеки механічних систем та практика їх діагностування в металургії: Конспект лекцій» (2013). Сергій Валентинович входить до складу спеціалізованої ради НМетАУ Член науково-методичної підкомісії МОН України за спеціальністю «133 — Галузеве машинобудування». Життєве кредо — бути, а не здаватися.

S.V. Belodedenko
DSc (Engineering), Prof.

Chairman of the Department of Metallurgical Production Machines and Units, the National Metallurgical Academy of Ukraine. Fields of research: reliability and safety of mechanical systems, calculations of metallurgical equipment and metal fatigue; technical diagnostics of mining and metallurgical equipment, aerospace equipment, transportation systems.