СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПершаков Валерій  Миколайович

Першаков
Валерій Миколайович

Професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Навчально-наукового інституту аеропортів Національного авіаційного університету

Доктор технічних наук, профессор, академік Академії будівництва України, академік Інженерної академії України.
Народився 8 травня 1943 р. у м. Мідногорськ Оренбурзької області (Росія). У 1966 р. закінчив інженерно-будівельний факультет Казахського політехнічного інституту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». Майже 35 років Валерій Миколайович плідно працює у Національному авіаційному університеті (НАУ). З 1982 р. — доцент кафедри будинків та споруд аеропортів, у 1986–1992 рр. — декан факультету аеропортів. З 2002 р. — доцент, з 2007 р. — професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва, а з 2010 р. — професор кафедри реконструкції аеропортів та автошляхів Нав­чально-наукового інституту Аеропортів. Заступник голови спеціалізованої вченої ради К26.062.12 НАУ. У 1973 р. захистив кандидатську дисертацію «Особливості роботи позацентрово стиснутих коротких елементів із керамзитобетону з малими величинами ексцентрицитетів»,

у 2012 р. — докторську дисертацію «Створення ефективних типів залізобетонних рам з несучими елементами змінного перерізу». Професор В.М. Першаков досліджує теоретичні та експериментальні питання будівельних залізобетонних, металевих конструкцій промислових, цивільних, сільськогосподарських будівель та споруд, а також автомобільних доріг та аеродромів. Має свою наукову школу. У науковому доробку — 270 наукових праць, серед яких 1 підручник, 18 навчальних посібників, в тому числі 3 — з грифом МОН України, 13 монографій, 6 каталогів і ТУ, 15 методичних вказівок, а також 18 авторських свідоцтв та патентів. Основні праці (у співавторстві), видані в Україні та Німеччині: монографії «Каркасні будинки з тришарнірних залізобетонних рам», Metal Structures in Construction, «Проблеми протидії конструкцій прогресуючому обваленню будівель та споруд», «Вертодроми» (2014), «Дослідження транспортних потоків в аспекті заторових станів дорожнього руху» (2015), «Проектування вертодромних покриттів» (2016); підручник Reinforced concrete and stone structures (2009); навчальні посібники Metal structures. Metals and welding in construction (2013), «Вступ до будівельної справи» (2016), Streng­thening of reinforced concrete and stone members in da­maged and reconstructed buildings (2016). Тісно співпрацює з державними установами та науково-дослідними, проектними та виробничими підприємствами України, виступав на 50 міжнародних та регіональних наукових конгресах та конференціях. Нагороджений медалями «В пам’ять 1500-річчя Києва», «Ветеран праці», почесними знаками «Винахідник СРСР», «Відмінник освіти України», почесною грамотою МОН України, нагрудними знаками «За сумлінну працю», «Ветеран НАУ», грамотою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, лауреат премії ім. академіка М.С. Буднікова, переможець конкурсу на здобуття «Великої срібної медалі» Академії будівництва України (2014), переможець конкурсу на кращий навчальний посібник НАУ (2015). Одружений, пишається донькою Тетяною. Життєве кредо: «Бороться и искать, найти и не сдаваться».

Valerii M. Pershakov
DSc (Engineering), Prof., Academician of the Aca­demy of Building of Ukraine, Academician of the Engineering Academy of Ukraine.

Professor of the Department of Airports and Highways Reconstruction, the Education and Research Institute of Airports, the National Aviation University. Fields of research: theoretical and experimental issues of building reinforced concrete, metal constructions of industrial, civil, agricultural buildings, structures and highways and airfields.