СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКондрат Роман  Михайлович

Кондрат
Роман Михайлович

Професор кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Української нафтогазової академії, член-кореспондент Академії гірничих наук України, відмінник освіти України, почесний працівник ПАТ «Укргазвидобування», заслужений працівник ПАТ «Укрнафта».
Відомий вчений Роман Михайлович Кондрат розробив теоретичні і прикладні основи збільшення видобутку газу, нафти і конденсату із родовищ в різних гірничо-геологічних умовах. Заснував наукову школу «Фізико-технологічні основи підвищення газонафтоконденсатовилучення із родовищ і продуктивності свердловин». Народився 19 вересня 1940 р. у с. Підгір’я Богородчанського району на Івано-Франківщині. У 1958 р. закінчив із відзнакою Дрогобицький нафтовий технікум. Працював оператором із видобування нафти і газу, а згодом — старшим оператором із дослідження свердловин та інженером у ГПУ «Шебелинкагазвидобування» і НГВУ «Надвірнанафтогаз». У 1964 р. закінчив із відзнакою нафтовий факультет

Львівського політехнічного інституту. Відтоді працює в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу (ІФНТУНГ). Пройшов шлях від старшого лаборанта до професора. Впродовж 1991–2015 рр. — завідувач кафедри розробки та експлуатації нафтових і газових родовищ, а у 1995–2001 рр. обіймав посаду проректора з наукової роботи ІФІНГ. У 1970 р. захистив кандидатську, а у 1988 р. — докторську дисертації. Наукові розробки Р.М. Кондрата використовуються на родовищах газу і нафти України, 5 разів посідали призові місця на конкурсах із підвищення нафтоназоконденсатовилучення, нагороджені на виставках 1 золотою, 4 срібними і 1 бронзовою медалями. Розробки включено до «Державного плану соціального та економічного розвитку України» (1979–1983), «Комплексних планів науково-технічних і соціально-економічних робіт Академії наук України» (1981–1985, 1986–1990), державної науково-технічної програми «Енергокомплекс» (1986–1990), відзначені премією Мінвузу СРСР і ЦК профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових закладів (1985). Підготував 2 докторів і 8 кандидатів технічних наук. Автор 387 наукових праць, з них 27 монографій, навчальних посібників, довідників, словників, а також 59 патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Впродовж 10 років був науковим керівником науково-дослідної роботи студентів в університеті, вченим секретарем навчально-науково-виробничих об’єднань «Газ» і «Шельф», у 1977–1990 рр. — вчений секретар науково-координаційної ради Івано-Франківської області при Західному науковому центрі Академії наук України і член Центральної комісії Мінгазпрому СРСР із розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу, член експертної ради із розробки корисних копалин ВАК України, у 2006–2015 рр. — член секції «Технологія видобутку та переробки корисних копалин» наукової ради МОН України. Нині входить до спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій за спеціальністю «Розробка нафтових та газових родовищ», член Центральної комісії Міненерговугілля України з питань розробки газових, газоконденсатних, нафтових родовищ та експлуатації підземних сховищ газу. Життєве кредо — ніколи не зупинятися на досягнутому.

Roman M. Kondrat
DSc (Engineering), Prof., Corresponding Member of the Academy of Mining Sciences of Ukraine, Academician of the Ukrainian Oil and Gas Academy, Honoured Scientist of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Professor of the Department of Oil and Gas Field Development and Operation, the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Fields of research: theoretical and applied bases of the increasing of gas, oil and condensate production from fields with different mining and geological conditions; increasing the hydrocarbon production from reservoirs and well productivity.