СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКовалюк Захар  Дмитрович

Ковалюк
Захар Дмитрович

Керівник Чернівецького відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України

Доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Під керівництвом Захара Дмитровича Ковалюка вперше в Україні започатковані фундаментальні та прикладні дослідження наноструктурних матеріалів на основі шаруватих кристалів. Розроблено оригінальні методи синтезу наноутворень, які отримали міжнародне визнання. Народився 6 березня 1940 р. у с. Мамаївці Кіцманського району Чернівецької області. У 1961 р. закінчив фізико-математичний факультет Чернівецького державного університету за спеціальністю «Фізика напівпровідників». Працював інженером-технологом Запорізького заводу напівпровідникових приладів, згодом викладав на кафедрі фізики Чернівецького медичного інституту. У Чернівецькому відділенні Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України працює з часу його заснування — старшим інженером, молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником, завідувачем відділу шаруватих кристалів. З 1990 р. — керівник цієї наукової установи.

У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію «Зон­ный спектр и состояние примесей в анизотропных полупроводниках», а у 1984 р. докторську — «Электронно-ионные процессы в слоистых полупроводниках». Водночас у 1999–2014 рр. обіймав посаду професора кафедри електроніки та енергетики, а у 2000–2001 рр. — завідувача кафедри комп’ютерних систем та мереж (за сумісництвом) Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серед досягнень З.Д. Ковалюка — отримання нанопорошкових матеріалів для катодів літієвих джерел живлення, які відповідають світовому рівню. Синтезовано біо­вуглецеві матеріали рослинного походження з великою розвиненою внутрішньою поверхнею — дешевим і високоякісним матеріалом для суперконденсаторів надвеликої ємності. Суттєве місце в науці займають роботи вченого, присвячені інтеркалюванню шаруватих кристалів воднем, які можуть служити акумуляторами водню. Наукова група професора З.Д. Ковалюка одна з небагатьох в Україні систематично проводить експерименти з дослідження графеноподібних 2D-кристалів. Графен був першим 2D-кристалом, експериментально одержаним у 2004 р. в Манчестерському університеті британськими вченими російського походження А. Геймом і К. Новосьоловим. У співпраці з цими вченими створено новітні функціональні гібридні ван-дер-вальсові наногетероструктури, зокрема, графен/багатошаровий InSe, що характеризується рекордним значенням фоточутливості (до 105 А/Вт). Наукові дослідження З.Д. Ковалюка опубліковані у міжнародних рейтингових журналах Nature Nanotech­nology, Advanced Materials, Scientific Reports, Advanced Optical Materials та ін. Автор понад 800 наукових праць, з них 102 патенти і винаходи, в тому числі патенти СРСР, Украї­ни, Росії, Польщі, США, International Patent, European Patents. Завдячуючи інтересу закордонних вчених до розробок наноутворень на основі шаруватих кристалів Чернівецьке відділення отримало низку міжнародних грантів. Під його керівництвом захищено 22 кандидатські та 1 докторська дисертації, входить до спеціалізованої вченої ради з присудження наукових ступенів при ЧНУ ім. Юрія Федьковича. Вимогливий керівник і, разом з тим, доброзичливий і чуйний, Захар Дмитрович користується великим авторитетом і повагою серед колег і молодих науковців. Чудовий сім’янин та люблячий батько. Найбільшою гордістю є онук, який став успішним науковцем.

Zakhar D. KovalYuk
DSc (Physics and Mathematics), Prof., Laureate of the State Prize of Ukraine in Science and Technology.

Head of the Chernivtsi Department of the I.M. Fran­tsevych Institute for Problems in Materials Science, NAS of Ukraine. Field research: nanostructured materials based on layered crystals, cathode materials for lithium current sources, carbon materials of vegetable origin for electrodes of supercapacitors, graphene-like 2D crystals.