СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЗюзін Віктор  Олексійович

Зюзін
Віктор Олексійович

Завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Чорноморського національного університету імені Петра Могили

Доктор медичних наук, професор, винахідник СРСР, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки людини та природи.
Віктор Олексійович Зюзін досліджує вплив факторів зовнішнього середовища на імунний стан організму людини. Розробив заходи комплексної реабілітації хворих та травмованих. Народився 5 липня 1948 р. у с. Міхаленіно Горьківської області (РФ). У 1973 р. закінчив із відзнакою санітарно-гігієнічний факультет Горьківського медичного інституту імені С.М. Кірова, а в 1976 р. достроково захистив кандидатську дисертацію. У 1978 р. обраний за конкурсом асистентом кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров’я Ворошиловградського медичного інституту (нині — Луганський державний медичний університет). Обіймав посаду заступника декана лікувального факультету, у 1986–1992 рр. — вченого секретаря ради інституту, з 1987 р. — доцента кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я. У 1991 р. захистив докторську дисертацію. З 1992 р. — завіду­вач кафед­ри соціальної медицини, організації та економіки охорони здоров’я Української медичної стоматологічної академії (м. Полтава). У 2003–2006 рр. —

завідувач кафедри безпеки життєдіяльності та медичних дисциплін Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. З 2006 р. — завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Чорноморського національного університету імені Петра Могили. У колі наукових інтересів — імунокорекція та імунореабілітація; екологічна, радіаційна безпека в екстремальних ситуаціях, епідеміологічний моніторинг довкілля. Автор 365 публікацій, 3 навчальних посібників, 1 підручника (у співавторстві). Має 3 авторські свідоцтва на винаходи, які впроваджені в охорону здоров’я України та інших країн. Президент Українського філіалу Міжнародного наукового інституту медико-радіаційних і екстремальних реабілітаційних проблем (з 1988 р.), член Всеукраїнської асоціації фізіотерапевтів та курортологів, наукових товариств імунологів, соціальних гігієністів та організаторів охорони здоров’я. Входить до складу редакційної колегії журналу «Науковий вісник» Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського (серія «Біологічні науки»), спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій. За організацію медичної служби у студентських загонах нагороджений знаком «За активну працю в студентських законах» (1983). Відзначений дипломом III ступеня за участь у виставці «Медицина сьогодні» ВДНГ СРСР (1990), грамотою управління освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Одружений. Донька та старший син — бакалавр і магістр з фізичної реабілітації, молодший син — магістр юридичного факультету. Онучка та двоє правнуків додають наснаги на нові досягнення. Життєве кредо: «Дорогу подолає той, хто йде».

Viktor O. Ziuzin
MD, Prof., Inventor of the USSR, Academician of the International Academy of Ecology, Human and Nature Safety.

Chairman of the Department of Human Health and Physical Rehabilitation, Petro Mohyla Black Sea State University. Fields of research: impact of environmental factors on the human body immune status; ecological and radiation safety; epidemiological environment monitoring.