СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГорик Олексій  Володимирович

Горик
Олексій Володимирович

Завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії

Доктор технічних наук, професор, академік Академії будівництва України та міжнародної академії комп’ютерних наук і систем.
Народився 18 травня 1948 р. у с. Чорна Красноокнянського району в Одеській області. У 1971 р. закінчив Полтавський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво». Практичний досвід здобув на будівельних майданчиках і проектних організаціях. Трудову діяльність розпочав у тресті «Приокськшахтобуд» м. Тула (РФ) майстром, а згодом виконробом, начальником госпрозрахункової будівельної дільниці. Після служби в армії працював у проектно-конструкторських установах, зокрема головним інженером низки проектів промислових і цивільних будівель, зведених у м. Полтаві та за межами області. За розробку та авторський супровід проекту будівництва обласного управління пожежної охорони у м. Полтаві О.В. Горик відзначений премією і почесною грамотою Держбуду України (1986). Зробив значний внесок в організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах. Обіймаючи посаду проректора з навчальної роботи Полтавського національного технічного університету імені

Юрія Кондратюка (1995–2001), брав безпосередню участь у відкритті понад 10 спеціальностей, які успішно пройшли державну акредитацію. З 1986 по 2004 рр. — завідувач кафедри опору матеріалів (згодом — кафедри опору матеріалів та будівельної механіки). З 2005 р. — завідувач кафедри загальнотехнічних дисциплін Полтавської державної аграрної академії. Велику увагу приділяє роботі з аспірантами. Підготовлені ним науковці успішно працюють в освітніх закладах та на виробництві. Напрями наукових досліджень Олексія Горика є механіка деформування композитних брусів дискретно неоднорідної структури, теорія аналітичних ітераційних методів розрахунку композитних конструктивних систем та оптимізація технологічних режимів дробеструминного очищення металевих поверхонь. Автор 300 наукових та науково-методичних праць, серед яких монографії, підручники та нав­чальні посібники. Співавтор нормативних документів, типових навчальних програм. Голова Полтавського осередку Всеукраїнського наукового товариства з механіки руйнування, член наукової ради з проблеми «Механіка деформівного твердого тіла» відділення механіки НАН України та керівник регіонального постійно діючого наукового семінару «Проблеми механіки деформівного твердого тіла». Заслужений працівник народної освіти України, відмінник освіти України. Педагогіка і наука гармонійно поєднані в громадській позиції Олексія Горика, як депутата Полтавської міської ради, голови постійної комісії з питань інноваційного, науково-технічного і екологічного розвитку, природокористування та безпеки життєдіяльності (V скликання) та голови постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності, правопорядку, інформації, регламенту та депутатської етики (VI скликання). За багаторічну науково-педагогічну діяльність, активну громадянську позицію, плідну депутатську діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих кадрів нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Вірчою грамотою Полтавського міського голови. Лауреат премії міжнародної академії комп’ютерних наук і систем імені академіка В.М. Глушкова та премії Академії будівництва України імені академіка М.С. Буднікова.

Oleksiy V. Goryk
DSc (Engineering), Prof., Academician of the Building Academy of Ukraine and the International Academy of Computer Science and Systems.

Chairman of the Department of General Technics, the Poltava State Agrarian Academy. Fields of research: mechanics of the deformation of composite beams of discrete heterogeneous structure, theory of analytic iterative methods for calculating the composite structural systems and optimization of technological modes of bead-blasting metal surface cleaning.