СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬНедосєка Анатолій  Якович

Недосєка
Анатолій Якович

Завідувач відділу технічної діагностики зварних конструкцій Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України

Доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Анатолій Якович Недосєка — відомий вчений в галузі забезпечення надійності експлуатації зварних конструкцій, який стояв у витоків створення нового науково-прикладного напрямку — діагностики зварних конструкцій, об’єктів та споруд, розробки сучасних методів оцінки несучої здатності та прогнозування залишкового ресурсу на основі акустичної емісії. Народився 20 вересня 1934 р. у с. Велика Будогощь Кириського району Ленінградської області (РФ). За­кінчив Київський політехнічний інститут (1958), інженер-механік. Кандидат (1965), доктор (1976) технічних наук, професор (1989) за спеціальністю «Технологія та машини зварювального виробництва». З 1958 р. професійний та науковий шлях тісно пов’язаний з Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. З 1983 р. очолює створений ним відділ технічної діагностики зварних конструкцій.

Основний напрямок наукової діяльності А.Я. Недосєки — технічна діагностика і  прогнозування залишкового ресурсу зварних з’єднань, матеріалів, покриттів та конструкцій у процесі їх експлуатації на основі методу акустичної емісії. Були розроблені датчики, високочутливе багатоканальне вимірювальне обладнання та програмні засоби, які дають можливість отримувати, теоретично обґрунтовувати та експериментально підтверджувати дані про механізми накопичення пошкоджень і розвитку руйнувань у матеріалах. Проводяться теоретичні та експериментальні дослідження явищ, що супроводжують деформування і руйнування матеріалів в результаті швидких місцевих змін їх структури, зародження та розвиток тріщин та інших дефектів, розробляється теорія квантової механіки руйнувань. На цій основі розроблено теорію та методи оцінки поточного стану зварних конструкцій, прогнозування їх залишкового ресурсу в реальному часі. Інноваційні розробки відділу завжди закінчуються впровадженням у промисловість. Створено вже четверте покоління АЕ діагностичних моніторингових і експертних систем та приладів сімейства ЕМА, розроблено методики їх застосування на конкретних виробництвах, зокрема, в умовах високих та низьких температур, в агресивних середовищах, в першу чергу, в енергетиці, на трубопровідному транспорті, підприємствах хімічного та нафтогазопереробного профілю. Професор А.Я. Недосєка опублікував більше 230 наукових праць, 3 монографії. Автор 16 патентів та авторських свідоцтв. Заступник Голови ТК 78 «Технічна діагностика та неруйнівний контроль», заступник головного редактора міжнародного науково-технічного та виробничого журналу «Технічна діагностика та неруйнівний контроль». Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки «За розробку і впровадження засобів неруйнівного контролю і технологій технічної діагностики машинобудівного і нафтогазового обладнання тривалої експлуатації» (2006). Нагороджений грамотою Верховної Ради України, орденом «Дружби народів», медалями. Син Станіслав Анатолійович Недосєка — доктор технічних наук, провідний науковий співробітник ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України.

Anatolii Ya. NEDOSIEKA
DSc (Engineering), Prof., Honoured Scientist of Ukraine, Laureate of the State Prize of Ukraine in Scien­ce and Technology.

Head of Department for technical diagnostics of welded structures, E.O. Paton Electric Welding Institute. Fields of research: fundamental research on quantum fracture mechanics; development of theory, me­thods and instruments for evaluation and prediction of state of welded structures based on acoustic emission; practical application of developments to ensure safe operation of welded structures.