СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСирбу Іван  Федорович

Сирбу
Іван Федорович

Професор кафедри загальної хірургії та догляду за хворими Запорізького державного медичного університету

Доктор медичних наук, професор.
Народився 25 вересня 1935 р. у с. Бокша Скулянського району (Молдова). Вищу освіту здобув у Одеському медичному інституті, де почав професійний шлях асистентом кафедри оперативної хірургії. Згодом працював ургентним хірургом 2-ї міської лікарні м. Одеси. Упродовж 1970–1972 рр. обіймав посаду ординатора 1-ї хірургічної клініки 2-ї міської клінічної лікарні м. Одеса. У 1972 р. Іван Федорович обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри госпітальної хірургії Калінінського медичного інституту. За час роботи в інституті зарекомендував себе висококваліфікованим хірургом, що володіє всіма основними хірургічними втручаннями планової та невідкладної хірургії. Як результат, його запросили до Всесоюзного наукового центру хірургії Академії медичних наук СРСР (ВНЦХ) у м. Москва, де з 1984 по 1986 рр. працював ординатором відділення хірургії стравоходу та шлунку. У 1987 р. І.Ф. Сирбу обраний за конкурсом завідувачем кафедри загальної хірургії Запорізького медичного інституту, яку

очолював майже два десятиліття. З 2006 р. — професор кафедри. Науково-педагогічний стаж роботи вченого-хірурга становить 52 роки. У 1969 р. захистив кандидатську дисертацію, у 1986 р. у ВНЦХ докторську дисертацію «Ранні та віддалені ускладнення гастроентероанастомоза після резекції шлунку». Він є автором 183 наукових робіт та 24 раціоналізаторських пропозицій, що успішно впроваджені в практику охорони здоров’я. Основний напрям досліджень: рання діагностика, профілактика та інтенсивна терапія гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини. Велику увагу приділяє Іван Федорович методиці та методології викладання хірургії, навчальній та науково-дослідній роботі. Іван Федорович — автор 26 методичних вказівок і 6 навчальних посібників для самостійної роботи студентів у вивченні загальної та приватної хірургії. Лекції, які читає професор І.Ф. Сирбу, відрізняються професіоналізмом, доступністю та чіткістю викладу, сучасними науковими даними. Успішно поєднує педагогічну роботу з науковою. Під його керівництвом захищено 12 кандидатських дисертацій. Висококваліфікований хірург І.Ф. Сирбу бере участь у роботі республіканських з’їздів, симпозіумів, конференцій, виступає з доповідями та лекціями. Входить до складу правління Запорізького наукового товариства хірургів. Консультує молодих хірургів, передаючи практичний досвід, підготував методичні рекомендації з обстеження та лікування хворих з гострими хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини. Іван Федорович бере активну участь у громадському житті університету. Він є головою циклової хірургічної методичної комісії. Працьовитий, дисциплінований, старанний, Іван Федорович по-справжньому любить свою роботу. Університет, де він користується заслуженим авторитетом серед співробітників та студентів, це — його другий дім. Професор І.Ф. Сирбу нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України «За вагомий особистий внесок у розвиток охорони здоров’я та високий професіоналізм»; почесною грамотою департаменту охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації «За сумлінну, плідну працю в системі охорони здоров’я, високий професіоналізм, відданість справі, ініціативність та активну громадську позицію»; подякою ректора Запорізького державного медичного університету «За сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі, ініціативність».

Ivan F. Syrbu
MD, Prof.

Professor of General Surgery and Nursing Department, Zaporizhia State Medical University. Fields of research: early diagnosis, prophylaxis and intensive therapy of acute surgical diseases of the abdominal cavity.