СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


ЗМІСТ
Титульний лист

Редакційна колегія

Вступне слово Б.Є. Патона

Вступне слово В.Г. Кременя

Вступне слово В.Я.Тація

Вступне слово А.М. Сердюка

Вступне слово М.Д. Безуглого

НАУКОВІ ШКОЛИ УКРАЇНИ

Наукова школа — феномен науки

Наукова школа М.М. Амосова

Наукова школа А.Є. Бабинця

Наукова школа А.К. Бабка

Науково-технічна школа В.М. Бакуля

Накова школа М.М. Боголюбова

Наукова школа О.О. Богомольця

Наукова школа В.Г. Бондарчука

Наукова школа В.С. Будника

Наукова школа С.М. Гершензона

Наукова школа В.М. Глушкова

Алгебраїчна наукова школа Д.О. Граве

Наукова школа А.М. Гродзинського

Наукова школа О.С. Давидова

Наукова школа В.І. Данилова

Наукова школа О.М. Динника

Наукова школа А.В. Думанського

Київська металознавча наукова школа

Наукова школа А.І. Кіпріанова

Наукова школа С.М. Кожевнікова

Наукова школа О.І. Кухтенка

Наукова школа В.Є. Лашкарьова

Наукова школа Ю.О. Митропольського

Наукова школа В.С. Михалевича

Наукова школа Н.Д. Моргуліса

Наукова школа О.В. Палладіна

Патонівська науково-технічна школа

Наукова школа М.В. Пасічника

Наукова школа С.І. Пекара

Наукова школа Г.С. Писаренка

Наукова школа Л.В. Писаржевського

Наукова школа В.Б. Порфир’єва

Наукова школа Г.Ф. Проскури

Наукова школа Г.Є. Пухова

Наукова школа Г.М. Савіна

Наукова школа М.П. Семененка

Наукова школа К.Д. Синельникова

Радіофізична школа А.О. Слуцкіна

Наукова школа О.Ф. Німця

Наукова школа М.Д. Стражеска

Наукова школа В.П. Філатова

Ботанічна наукова школа О.В. Фоміна

Науково-технічна школа І.М. Францевича

Харківська наукова школа кріогеніки

Харківська школа теоретичної фізики

Науково-технічна школа О.П. Чекмарьова

Наукова школа К.Л. Ющенко

Науково-конструкторська школа М.К. Янгеля

НАУКОВІ ШКОЛИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Донецький національний університет

Донецький національний технічний університет

Київський національний університет будівництва та архітектури

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний авіаційний університет

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Національна металургійна академія України

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Національний університет біоресурсів та природокористування

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Харківський національний університет радіоелектроніки

НАУКОВЦІ УКРАЇНИ - ЕЛІТА ДЕРЖАВИ

Абатуров Олександр Євгенійович
Азарян Олена Михайлівна
Александров Валерій Дмитрович
Алєксєєв Анатолій Дмитрович
Андреєв Анатолій Опанасович
Андреєва Ольга Адіславівна
Аршава Iрина Федорівна
Бабець Євген Костянтинович
Баймуратов Михайло Олександрович
Байрачний Борис Іванович
Бараненко Валерій Олексійович
Безрук Валерій Михайлович
Башнянин Григорій Іванович
Бєловолов Юрій Григорович
Бєсєдін Микола Олександрович
Бідняк Михайло Несторович
Білик Марія Дмитрівна
Белопольський Микола Григорович
Боголіб Тетяна Максимівна
Большаков Володимир Іванович
Бондар Олександр Iванович
Бондаренко Володимир Омелянович
Бочарова Світлана Петрівна
Брагінець Микола Володимирович
Буринська Ніна Миколаївна
Бутко Анатолій Дмитрович
Бушин Микола Іванович
Бурмака Надія Петрівна
Варзар Іван Михайлович
Васильєв Анатолій Семенович
Власова Олена Iванівна
Власюк Олександр Степанович
Волошин Олексій Іванович
Вовчак Ольга Дмитрівна
Гайдуцький Павло Iванович
Гнатушенко Володимир Володимирович
Гольцев Анатолій Миколайович
Горова Алла Iванівна
Гребеніков Олександр Григорович
Гриньова Валентина Миколаївна
Грязнов Iгор Олександрович
Давиденко Олександр Миколайович
Даніленко Едуард Iванович
Данько Володимир Григорович
Дементьєв Вячеслав Валентинович
Денисова Тетяна Андріївна
Дзера Олександр Васильович
Доровських Анатолій Васильович
Дорофієнко Вячеслав Володимирович
Драганов Борис Харлампійович
Дурняк Богдан Васильович
Єфименко Тетяна Іванівна
Заблодська Iнна Володимирівна
Загорський Володимир Степанович
Заріцький Петро Васильович
Засуха Юрій Васильович
Калабухова Катерина Миколаївна
Каліман Павло Авксентійович
Катеринчук Iван Степанович
Кашпіровський Анатолій Михайлович
Кашуба Володимир Іванович
Кізіма Володимир Вікторович
Климаш Михайло Миколайович
Клименко Віктор Васильович
Ковальчук Євген Прокопович
Ковтун Геннадій Прокопович
Козловський Антон Антонович
Колегаєва Iрина Михайлівна
Корженко Володимир Васильович
Корсун Володимир Іванович
Корчевой Юрій Петрович
Костіков Iгор Юрійович
Котвицький Адам Адамович
Кочарян Олександр Суренович
Кравченко Петро Анатолійович
Кривенко Валерій Георгійович
Крикавський Євген Васильович
Кудряченко Андрій Іванович
Курило Володимир Iванович
Кучеренко Віктор Романович
Ладіков-Роєв Юрій Павлович
Ларін Василь Іванович
Ленюк Михайло Павлович
Лупіков Валерій Сергійович
Любіч Олександр Олексійович
Мазур Іван Антонович
Макар Юрій Iванович
Макара Володимир Арсенійович
Макаренко Михайло Володимирович
Максименко Сергій Дмитрович
Максимчук Валентин Юхимович
Малахов Валерій Павлович
Манк Валерій Веніамінович
Маркіна Iрина Анатоліївна
Мартинова Раїса Юріївна
Мартякова Олена Володимирівна
Марцинковський Володимир Альбінович
Метешкін Костянтин Олександрович
Михайлов Борис Володимирович
Михальченко Микола Iванович
Мікловда Василь Петрович
Мітін Юрій Володимирович
Мних Микола Володимирович
Морозов Анатолій Олексійович
Мурзін В’ячеслав Юрійович
Нагорний Володимир Петрович
Назаренко Володимир Михайлович
Нікульніков Павло Іванович
Новіков Микола Васильович
Новікова Ольга Федорівна
Носенко Елеонора Львівна
Орзіх Марко Пилипович
Осетрова Оксана Олександрівна
Пересадько Віліна Анатоліївна
Плаксієнко Валерій Якович
Плескач (Попович) Валентина Леонідівна
Подшивалкіна Валентина Іванівна
Попандопуло Андрій Геннадійович
Попандопуло Геннадій Дмитрович
Польовий Леонід Васильович
Порошин Сергій Михайлович
Проценко Іван Юхимович
Решетов Іван Костянтинович
Рищенко Михайло Iванович
Савчук Варфоломій Степанович
Саух Петро Юрійович
Свистунов Володимир Михайлович
Світлицький Віктор Михайлович
Скрипниченко Марія Іллівна
Слабкий Геннадій Олексійович
Сливинський Володимир Іванович
Сопільник Любомир Іванович
Сосін Іван Кузьмич
Степанов Костянтин Миколайович
Степанківська Галина Костянтинівна
Стойка Ростислав Стефанович
Ступень Михайло Григорович
Татарчук Тетяна Феофанівна
Тимофеєв Володимир Миколайович
Тимофеєва Валентина Петрівна
Титко Олексій Іванович
Тихонов Олександр Iванович
Тіман Майор Пилипович
Ткаченко Валентина Григорівна
Товаровський Йосип Григорович
Туріянська Марія Михайлівна
Удалова Лариса Давидівна
Уривський Леонід Олександрович
Усов Анатолій Васильович
Фик Iлля Михайлович
Фролов Аркадій Федорович
Харічков Сергій Костянтинович
Хитрик Василь Онуфрієвич
Цариковський Володимир Валентинович
Червоний Iван Федорович
Череп Алла Василівна
Черніченко Геннадій Олександрович
Чернілевський Дмитро Володимирович
Шаблій Олег Миколайович
Шапоренко Ольга Iванівна
Шмандій Володимир Михайлович
Щокін Георгій Васильович
Яремійчук Роман Семенович
Яковлєв Анатолій Іванович
Яценко Валентин Порфирович