СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬВласова Олена Iванівна

Власова
Олена Iванівна

Завідувач кафедри психології розвитку Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

Доктор психологічних наук, професор.
Олена Іванівна Власова – відомий спеціаліст у галузях педагогічної, вікової та соціальної психології, психології соціального розвитку та соціальної обдарованості. Народилася 9 листопада 1961 р. у м. Алчевську Луганської області. Після закінчення школи і двох років роботи вступила на філософський факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчила з відзнакою (1985). З успіхом закінчивши аспірантуру (1989) і докторантуру (2005), Олена Іванівна отримала науковий ступінь кандидата, а потім доктора психологічних наук (2006), наукове звання професора. Захопленість обраною професією, цілеспрямованість та прекрасна освіта стали підґрунтям для професійного зростання і наукових досягнень. Головним же досягненням у науці О.І. Власової є розробка концепції розвитку соціальних здібностей, у межах якої обґрунтовані структура, чинники і психологічні особливості онтогенетичної динаміки їхнього становлення на основних етапах життєвого циклу людини.

Подальший розвиток цієї концепції здійснюється в межах наукової школи психології соціального розвитку, засновником якої є Олена Іванівна. Прикладні дослідження школи психології соціального розвитку зосереджені на розв’язанні науково-психологічних проблем спрямованої соціалізації, актуальних для інституцій освітньої соціалізації різного рівня. Витоки цих досліджень — в розробці 1989—1992 рр. лабораторією Проб­лем вищої школи КДУ ім. Т.Г. Шевченка теми «Формування соціально-професійних якостей майбутніх спеціалістів». О. І. Власова, як співробітник лабораторії брала участь в організації та проведенні експерименту із впровадження модульних технологій в освітній процес. Сьогодні на факультеті психології КНУ ім. Тараса Шевченка розроблена і впроваджена у навчальний процес освітня технологія розвитку психо­лого-педагогічної культури студента-психолога, центральним елементом якої є забезпечення становлення його готовності до творчої професійної діяльності в ролі психолога та викладача психології. Для методичного забезпечення та організації навчання технологія об’єднує підручники, підготовлені О.І. Власовою: «Педагогічна психологія» (2001, 2005); «Методика викладання психології» (2011) та авторські програми «Інноваційні методи викладання психології у вищій школі» для студентів-спеціалістів, а також «Психологічні технології освітнього тренінгу» для магістрантів, модульний підручник «Основи психології та педагогіки» (2009, 2011). О.І. Власова є науковим консультантом педагогічного експерименту Гуманітарного ліцею при КНУ «Психолого-педагогічні особливості розвит­ку освітян різних ланок та учнів». Науково-методичні досягнення О.І. Власової визнані міжнародною науковою спільнотою. Олена Іванівна — сертифікований тренер вчителів по проекту Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні», спрямованого на пропаганду гендерної обізнаності та розвиток гендерної чутливості педагогів, керівників освітніх установ, школярів і учнівської молоді. О.І. Власова є членом Європейської асоціації психології розвитку European Society for Developmental Psichology. Значні наукові досягнення Олени Іванівни Власової відзначені грамотами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка; Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; почесним дипломом «За активну науково-методичну діяльність по удосконаленню процесу навчання і виховання» міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади» Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Талановитий вчений, педагог, жінка, мати, Олена Іванівна живе за принципом: «Кого Бог любить, того і випробовує».