СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКудряченко Андрій Іванович

Кудряченко
Андрій Іванович

Директор Інституту європейських досліджень НАН України

Доктор історичних наук, професор.
Народився відомий історик і політолог 1954 року в с. Бирзулове Новомиргородського району Кіровоградської області. У 1978 році закінчив з відзнакою історичний факультет Вищої комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ (Москва), у 1994 році – докторантуру Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України. Андрій Іванович також навчався у літній школі Варшавського університету (1992 р.), в Інституті досліджень проблем країн Дунайського регіону Академії наук Австрії (1993 р.), проходив стажування по лінії Німецької академічної служби обміном у Кельнському університеті (1997 р.) та в Інститу­ті історії і культури німецьких поселен­ців у Північній та Східній Європі м. Геттінгені (2002 р.), працював у політичному архіві МЗС ФРН у м. Берліні (2008 р.). Близько десяти років перебував на звільненій комсомольській роботі. У 1987–1991 роках працював у Відділі наукової інформації з суспільних наук АН УРСР.

Від 1994 року – провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин, паралельно у 1994–1997 роках був професором кафедри політології та соціології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Від 1997 року є головним науковим консультантом управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України, радником управління країн Західної Європи та Північної Америки МЗС України. У період 1998–2000 ро­ків обіймає посаду радника-посланника Посольства України у ФРН. У 2000–2004 роках очолював Інститут соціальних наук і міжнародних відносин Міжрегіональної академії управління персоналом. Декан Інституту підготовки кад­рів Державної служби зайнятості України у 2004–2005 роках. Від 2005 року завідував відділом Національного інституту стратегічних досліджень. З листопада 2008 року – ди­ректор Інституту європейських досліджень НАН Ук­раїни. Важливим напрямком науково-практичної ді­яльності Інституту є сприяння у розробці теорій національності, нації та держави, концептуальних засад оптимального входження України до загальноєвропейського простору. Наукову роботу науковець вдало поєднує з викладацькою – у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана, згодом у Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка, а нині викладає у Київському університеті права та Дипломатичній академії України. Протягом тривалого часу співпрацює з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. Сфера наукових інтересів професора А.І. Куд­ряченка – новітня історія, міжнародні відносини, політична історія України, порівняльна політо-логія. Спеціалізується на вивченні геополітичних змін у Європі у постбіполярний період та на порівняльному аналізі становлення політичних структур й інститутів громадянського суспільства країн молодої демократії, зокрема України. Член двох спеціалізованих рад із захис­ту докторських дисертацій, член Правління Все­української спілки краєзнавців та редколегій кількох наукових часописів. Автор понад 350 наукових праць, публікувався у Австрії, Азербайджані, Греції, Німеччині, Молдові, Польщі та Росії. Під його керівництвом підготовлено близько 20 кандидатів і докторів історичних та політичних наук. А.І. Кудряченко нагороджений знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2004 р.), «Василь Сухомлинський» (2007 р.). У 2007 році став лауреатом премії НАН України імені Д.І. Чижевського за цикл наукових праць «Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти».