СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКрикавський Євген Васильович

Крикавський
Євген Васильович

Завідувач кафедри маркетингу та логістики Національного університету «Львівська політехніка»

Доктор економічних наук, професор.
Народився 12 вересня 1949 року в с. Миколаїв Радехівського району на Львівщині. У 1970 році вступив на інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту (нині – Національний університет «Львівська політехніка»), де проявив себе як здібний і талановитий студент, який здобув право на іменну (Ленінську) стипендію і у 1975 році з відзнакою закінчив навчання за спеціальністю «Економіка та організація енергетики».

Далі був блискучий захист кандидатської дисертації «Экономические вопросы совершенствования управления системой ремонтного обслуживания» (1983 р.), докторської дисертації на тему «Формування економічного потенціалу підприємств на основі логістичних концепцій» (1997 р.). Євген Васильович – один із визнаних авторитетів української школи логістики. Ним опубліковано перший посібник в Україні з логістики. Наукова школа професора Крикавського налічує понад 30 захищених кандидатських та докторських ди­сертацій та понад 20 – на стадії завершення. На посаді завідувача кафедри маркетингу і логістики НУ «ЛП» здійснив перший випуск в Україні бакалаврів (2002), спеціалістів (2003) та магістрів (2004). Є.В. Крикавський є ініціатором проведення у листопаді 1996 р. першої, а згодом організатором наступних (1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2010) Міжнародних науково-практичних конференцій «Маркетинг та логістика в системі менеджменту». Є.В. Крикавський є відповідальним редактором науково-фахового видання «Вісник НУ «ЛП» «Логістика», що входить до переліку фахових видань. Є членом редакційних колегій журналів «Логистика: проблемы и решения», «Маркетинг в Україні». Брав участь у роботі експертної ради з економічних наук Вищої атестаційної комісії України (2002–2006 рр.). Він є членом спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій НУ «ЛП» та Інституту регіональних досліджень НАН Укра­їни. Президент Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація логістики», зареєстрованої у Міністерстві юстиції України. Є.В. Крикавський є членом науково-методичної комісії з економіки і підприємництва та членом науково-методичної комісії з менеджменту та адміністрування Міністерства освіти, молоді та спорту України (МОН України). Є.В. Крикавський є автором 17 підручників та посібників з грифом МОН України, 7 монографій. У його бібліографії налічується понад 250 наукових публікацій. У 1998–2002 роках Є.В. Крикавський, будучи депутатом Львівської міської ради, гідно представляв інтереси своїх виборців. За визначні досягнення на викладацькій посаді нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (2006 р.). У 2007 році Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти». Євген Васильович щасливо одружений, подружжя пишається донькою та сином, радіють трьом внукам. Улюблений вислів науковця: «Якщо ти перестанеш хотіти, ти будеш мертвий».