СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКривенко Валерій Георгійович

Кривенко
Валерій Георгійович

Інженерний центр зварювання тиском НТК «Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона» НАН України

Дійсний член Академії будівництва України (відділення будівництва об’єктів нафтогазової промисловості), кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
Народився Валерій Георгійович 13 листопада 1939 р. у Києві. Вищу освіту здобув на механічному факультеті у Київському технологічному інституті легкої промисловості (сьогодні — Київський національний університет технології та дизайну), який закінчив у 1962 р. отримавши дип­лом інженера-електромеханіка зі спеціальності «автоматизація виробництва». Трудову діяльність розпочав одразу по закінченні інституту, залишившись в ньому працювати. У серпні 1964 р. перейшов на роботу в Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. Подальше трудове життя Валерія Георгійовича пов’язане з цим інститутом. Трудовий шлях почав з посади старшого інженера, молодшого та старшого наукового співробітника.

Область наукових інтересів В.Г. Кривенка пов’язана з розробкою машин та устаткування для контактного стикового зварювання рейок та трубопроводів. У захищає дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Науково-виробнича діяльність Валерія Георгійовича пов’язана з розвитком зовнішньоекономічної діяльності інституту. Він особисто бере участь в організації експорту розробок у галузі контактного стикового зварювання. Зокрема, у 1976 р. було налагоджено експорт рейкозварювальних машин до США й Австрії. Безпосередньо В.Г. Кривенко надавав технічну допомогу фірмам США у освоєнні цих машин. Протягом 1979—1988 рр. брав активну участь у реалізації ліцензійної угоди з фірмою «Макдерматт» (США) щодо контактного зварювання морських трубопроводів. У 1984 р. було створено Інженерний центр зварювання тиском, директором якого призначають В.Г. Кривенка. За час свого існування Інженерним центром виконана важлива робота державного значення з освоєння випуску мобільних комплексів «Північ-1» для контактного зварювання магістральних трубопроводів діаметром 1420 мм, їх випробувано в умовах Крайньої Півночі. Виробництво цих комплексів було налагоджено на Псковському заводі електрозварювального обладнання. У 1980-і рр. на Каховському заводі електрозварювального обладнання розпочато виробництво трубозварювального устаткування типу ТКУП та освоєно їх застосування на будівництві нафтогазопроводів. За останні роки В.Г. Кривенко безпосередньо бере участь в удосконаленні зварювального устаткування., нове покоління якого випускається на Каховському заводі зварювального обладнання. Бере участь в організації експорту до багатьох країн світу технології та обладнання для контактного стикового зварювання рейок та труб, розроблених в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. В даний час В.Г. Кривенко має звання старшого наукового співробітника. Автор понад 80 наукових праць: статей, монографій, патентів та ін. За розробку технології та обладнання для зварювання рейок йому у авторському колективі було присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки. За суттєвий внесок в розробку обладнання для будівництва нафтогазопроводів його обрано дійсним членом Академії будівництва України. Сумлінна праця і високий професіоналізм Валерія Георгійовича означені грамотою Кабінету Міністрів України, відзнаками Національного бізнес-рейтингу: орденами «За заслуги у професійній діяльності», статус-нагорода «Бізнес слава», як керівник підприємства-лідера.