СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ



Кравченко Петро Анатолійович

Кравченко
Петро Анатолійович

завідувач кафедри філософії, декан історичного факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік АПН України.
Народився 8 березня 1953 р. у c. Волинка Сос­ницького району на Чернігівщині. У 1980 р. закінчив філософський факультет Київського державного університету іме­ні Т.Г. Шев­ченка, у 1987 р. — аспірантуру при кафедрі історії філософії філософського факультету цього університету. У 1988 р. Петро Анатолійович захистив кандидатську дисертацію «Освоєння як форма від­ношення до філософської спадщини». У 2001 р. в Інституті філософії НАН України успішно захистив докторську дисертацію «Інтеграція вітчиз­няного культурно-історичного досвіду в сучасну українську державотворчу концепцію». Починаючи з 1980 р. і досьогодні Петро Анатолійович працює в Полтавському педа­гогічному інституті імені В.Г. Короленка.

Пройшов нелегкий шлях від асистента, старшого викладача, доцента до професора, заступника декана, декана історичного факультету (з 1989 р.) та завідувача кафедри філософії (з 1991 р.). Сфера наукових інтересів професора Кравченка П.А. пов’язана із соціальною філософією, філосо­фією історії, проблемами сучасної полі­тичної культури та державотворення. Петро Анатолійович створив діючу й на сьогодні наукову школу – «Вітчизняний культурно-історич­ний досвід у процесі формування громадського суспільства та правової держави в Україні». У межах діяльності його школи захищено три докторських і десять кандидатських дисертацій, опубліковано низку монографій та більш ніж 200 наукових статей у фахових збірниках та жур­налах. Петро Анатолійович — автор понад 300 наукових праць, до основних з яких належать: Людина – Культура – Історія; 100 відповідей на запитання з історії України (у співавторстві); Політологія. Навчальний посібник; Вітчизняний культурно-історичний досвід у системі сучасного державо­творення; Історія України. Компаративні нариси (у співавторстві); Протестантські об’єднання в Україні у контексті соціальної політики більшовиків (20–30 роки ХХ ст.); Українське козацтво: соціально-історичний нарис (у 2-х час­тинах) (у співавторстві). Здійснює значну науково-педагогічну та видавничу діяльність. Плідно співпрацює з аспі­рантами, пошукувачами, магістрантами та студентами. Є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій з філософії. Також Петро Анатолійович – головний редактор філософського фахового журналу «Філософські обрії» та член редакційної колегії журналу «Історична пам,ять». Петро Анатолійович Кравченко – голова Полтавської обласної Громадської ради освітян та науковців України. Активно співпрацює з вищими закладами освіти та вченими України; неодноразово був членом журі конкурсу «Вчитель року». Регулярно проводить наукові конферен­ції міжнародного та республіканського рівнів. Є членом атестаційної комісії держінспекції навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України. За значний внесок у розвиток науково-педагогічної сфери Петро Анатолійович був нагороджений знаком «Відмінник освіти України». Лауреат премії імені Самійла Величка; заслужений працівник освіти України; академік АПН України. Одружений, має дочку. Дружина – психолог, викладач психологічних дисциплін Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Життєве кредо: «Удосконалення себе через вільне використання впливу на нас інших і вдосконалення інших шляхом зворотньої дії на них як на вільних істот».