СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКочарян Олександр Суренович

Кочарян
Олександр Суренович

директор Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії

Доктор психологічних наук, професор.
Народився 6 жовтня 1957 р. у Києві в сім’ї видатного українського альтиста, професора, заслуженого діяча мистецтв України Сурена Гарніковича Кочаряна. У 1982 р. з відзнакою закінчив відділення психології біологічного факультету Харківського державного університету ім. О.М. Горького. Протягом 1983–1987 рр. навчався в аспірантурі Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію. У 1994 р. побачила світ монографія «Психотерапия сексуальных расстройств и супружеских конфликтов», що її О.С. Кочарян написав у співавторстві з братом – Гарніком Суреновичем, доктором медичних наук, професором. У 1996 р. Олександр Суренович захистив докторську дисертацію і видав монографію «Личность и половая роль: симптомокомплекс маскулинности / фемининности в­ нор­ме и патологии», що дало початок становленню та розвитку Харківської наукової школи статево-рольової психології.

О.С. Кочарян є автором понад 160 наукових праць, серед них 5 монографій та підручників. Під його керівництвом захищено 22 кандидати наук. Вчене звання професора О.С. Кочарян отримав у 2001 р. Голова спеціалізованої вченої ради зі спе­ціальностей «Загальна психологія, історія пси­хології» та «Педагогічна та вікова психологія», є членом двох вчених рад з захисту докторських дисертацій, заступником голови експертної ради (секція педагогіки, психології, соціології) МОНМС України. О.С. Кочарян входить до редакційних колегій трьох наукових журналів. У 90-х рр. О.С. Кочарян активно вивчав різні напрямки психотерапії (психодраму, клієнт-центровану, когнітивну, позитивну психотера­пію, груп-аналіз тощо), приймаючи участь в багатьох навчальних програмах. З 1990 до 1994 рр. вчений брав участь у освітній тренінговій програмі з клієнт-центрованої психотерапії у Словаччині та Чехії, організованій відомим Міжнародним інститутом клієнт-центрованого підходу (Лугано, Швейцарія) та Центром крос-культурної комунікації (Дублін, Ірландія) для психологів та психіатрів країн Центральної і Східної Європи (Братислава, Прага). Завдяки зусиллям О.С. Кочаряна та співавторів у 1999 р. з’явився перший в Україні навчальний посібник з грифом Міністерства освіти та науки України «Основы психотерапии» та «Психотерапия: психологические модели» (2003, 2007, 2009 та 2012 рр.). Є дійсним тренером та супервізором Української спілки психотерапевтів, членом Комітету модальностей та головою модальності «клієнт-центрована психотерапія» у Професійний психотерапевтичній лізі (ППЛ, Російська Федерація), офіційним викладачем та супервізором практики міжнародного класу ППЛ. Член Єдиного реєстру психотерапевтів Європи. У 2000 р. професор О.С. Кочарян створив Харківську майстер-школу клієнт-центрованої психотерапії. У 2012 р. майстер-школу було реорганізовано у Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії. З 2006 р. й дотепер науковець очолює кафед­ру психологічного консультування і психотера­пії Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, а з 2003 р. за сумісництвом очолює кафедру психології Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», обіймає посаду професора ка­федри психодіагностики та клінічної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нагороджений почесною грамотою, а також значком Харківської обласної державної адміністрації (2007 р.), є дипломантом конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» в номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін» (2008 р.).