СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКотвицький Адам Адамович

Котвицький
Адам Адамович

Директор Житомирської філії Університету Сучасних Знань

Доктор філософії у галузі економіки МКА, почесний професор Міжнародної кадрової академії.
Освітянин, організатор науково-педагогічної роботи, громадський діяч Адам Адамович Котвицький народився 5 червня 1939 р. у смт. Турчинка Володарсько-Волинського району Житомирської області. Усе життя Адама Адамовича пов’язано з рідною Житомирщиною, всі свої творчі сили віддає розвитку освіти на Житомирщині. Адам Адамович має дві вищі освіти. Він закінчив Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка (1966) та Львівський торгово-економічний інститут (1979). Педагогічну діяльність розпочав у 1965 р. з посади вчителя житомирської середньої школи № 33. Понад 30 років, з 1967 по 2003 р., А.А. Котвицький працював викладачем та завучем Житомирського кооперативного коледжу бізнесу та права. Обіймаючи посаду завуча коледжу проводив значну громадську роботу. Очолюване ним обласне методичне об’єднання завучів активно впроваджувало в практику кращий досвід роботи навчальних закладів області та України. Особлива увага приділялася розвитку ступеневої освіти в регіоні.

За його ініціативою в Житомирі були відкриті філіали таких вищих навчальних закладів, як Міжрегіональна академія управління персоналом (1998) та Університет сучасних знань (2002) на базі Товариства «Знання» України, яке має багаторічний досвід науково-просвітницької та освітньої діяльності. З липня 2003 р. А.А. Котвицький призначений директором Житомирської філії Університету сучасних знань. Завдяки організаторським здібностям А.А. Котвицького, його наполегливості на сьогоднішній ­день філія стала одним з кращих регіональних підрозділів Університету за професорсько-викладацьким складом. Високий рівень якості освіти забезпечується завдяки сильній та згуртованій команді висококваліфікованих науковців, сучасній ма­теріально-технічній та науково-інформаційній базі. Підготовка в Житомирській філії Університету сучасних знань здійснюється за перспективними на ринку праці спеціальностями. Проводиться підготовка фахівців до рівня бакалавра та спеціаліста за такими спеціальностями: правознавство, менеджмент зовнішньо-економічної діяльності, фінанси та кредит, облік і аудит, мова та література (англійська, німецька). Навчальний процес у філії здійснюється за новітніми технологіями освіти та впровадженням у практику нових форм та методів навчання з урахуванням передових досягнень педагогічної науки, поєднання академічного навчання та інноваційних методик. А.А. Котвицький автор і співавтор понад 40 нау­ково-методичних праць, підручників та навчальних посібників, за якими навчаються студенти вищих навчальних закладів України. За останні роки опублікував 12 науково-методичних праць та розробок. А.А. Котвицький активний громадський діяч. Він голова правління Житомирської обласної організації Товариства «Знання» України, 15 років очолював обласне методичне об’єднання заступників директорів з навчальної роботи ВНЗ I—II рівнів акредитації, понад 20 років був членом республіканської секції заступників директорів з навчальної роботи ВНЗ I—II рівнів акредитації Укоопспілки. За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та поширення сучасних знань відзначений наручним годинником від Президента України, нагороджений медаллю «Ветеран праці», золотою медаллю Товариства «Знання», знаком «К.Д. Ушинський» Академії педагогічних наук України, Грамотою і медаллю Верховної Ради України, сувенірною банкнотою зі срібла із зображенням Михайла Сергійовича Грушевського; присвоєне почесне звання «Відмінник радянської споживчої кооперації». Одружений. З дружиною Галиною Володимирівною, педагогом за фахом, виховали синів Сергія та Олександра. Мають трьох онуків. Адам Адамович живе за принципом «Не зупинятися на досягнутому».