СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБольшаков Володимир Іванович

Большаков
Володимир Іванович

Ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, заступник голови Ради ректорів Дніпропетровської області

Доктор технічних наук, професор, член Академії інженерних наук України, Академії будівництва України, Академії вищої школи України та Міжнародної інженерної академії (Москва), Нью-Йоркської академії наук, член Королівського інституту матеріалів (Лондон, Англія), член Американського товариства чорної металургії, член Інституту гірничих, металургійних та наф­тових інженерів Канади, член Європейськог
Народився 13 травня 1946 року в м. Дні­пропетровську у знаній науковій родині. Видатний учений Кирило Федорович Стародубов – дядько Володимира Івановича, справу якого він продовжує до сьогодні. Трудову діяльність майбутній володар титулу «Людина року–2006» починає як робітник вагоноремонтного заводу, а після закінчення з відзнакою у 1969 році Дніпропетровського металургійного інституту відкриває свій шлях до наукових пошуків.

У Академії працює з 1972 року. У 1973 – кандидатська дисертація «Дослідження структури і якості високоміцних будівельних сталей», через 12 років – докторська, завідування кафедрою, професорство і нарешті, у 1987, – обрання на посаду ректора. За часи ректорства Володимир Іванович зарекомендував себе як висококваліфікований, енергійний, вимогливий та досвідчений керів­ник, цілеспрямований та наполегливий науковець і прекрасний організатор. Очолюваний ним колектив має значний науковий потенціал, ефективне використання якого дозволило отримати позитивні наукові та науково-технічні результати, забезпечити якісну підготовку спеціалістів. Насамперед це 9 відомих в Україні та за її межами наукових шкіл, близько 80 докторів наук та професорів, майже 300 кандидатів наук і доцентів, 18 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників вищої школи України, 4 лауреати державних премій України. Під керівництвом самого ректора захищено 18 кандидатських та 8 докторських дисертацій. Професор Большаков здійснює наукові дослідження в галузі фізичного металознавства будівельних сталей підвищеної та високої міцності, нових матеріалів та виробів з високими характеристиками, переробки та використання відходів виробництва в будівництві. Створивши наукову школу прикладного матеріалознавства, невпинно працює над підвищенням якості металопрокату, рівня його експлуатаційних влас­тивостей і відповідно надійності сталевих конструкцій. Автор більше 50 монографій, навчальних посібників та брошур, 1060 наукових праць, володар 169 патентів і авторських свідоцтв на винаходи в Україні та Росії, голова Дніпропетровського територіального відділення Академії будів­ництва України і Придніпровського центру Міжнародної інженерної академії в Україні. В.І. Большаков є лауреатом численних між­народних та вітчизняних наукових премій. Нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, «За заслуги» ІІ ступеня, «Пальмова гілка» ІІ ступеня (Франція, 1994 р.), «За видатні досягнення в ХХ сторіччі» (Велика Британія, 1999 р.), Святого Станіслава ІV ступеня (2001 р.), орденом «Святий Дмитро Солунський» ІV ступеня з присвоєнням титулу «Воїн Ордена «Святий Дмит­ро Солунський» (2001 р.), орденом «За заслуги» Міжнародного біографічного центру (Велика Британія, 2001 р.), орденом «Равноапостольний князь Владимир» І ступеня (2006 р.) та іншими. Володимир Іванович – яскраве втілення образу справжнього вченого, що вміє працювати сам і може навчити цього інших.