СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБоголіб Тетяна Максимівна

Боголіб
Тетяна Максимівна

декан фінансово-економічного факультету, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди

Доктор економічних наук, заслужений працівник народної освіти України, академік Академії економічних наук України, відділення фінанси Академії вищої освіти України, відділення економіка, кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня.
Провідний учений у галузі бюджетування соціальної сфери Тетяна Максимівна Боголіб народилася 18 вересня 1960 р. в с. Охромієвичі Корюківського району Чернігівської області в родині службовців. У 1980 р. вступила до Чернігівського державного педагогічного інсти­туту ім. Тараса Шевченка на історичний факультет, який успішно закінчила в 1984 р. за спеціальністю «учитель історії». Працювала старшою піонервожатою, учителем історії, заступником директора школи, директором Охромієвицької середньої школи (1986—1992). У 1988—1991 рр. навчалася в аспірантурі Мос­ковського державного університету ім. М.В. Ломоносова, в травні 1991 року захистила кандидатську дисертацію під керівництвом видатного економіста Л.І. Абалкіна.

З 1992 р. працює в системі вищої освіти: старший викладач, доцент, завідуюча кафедрою економічної теорії, декан економічного факультету, професор кафедри фінансів, завідуюча кафедрою фінансів, грошового обігу та кредиту. З лютого 2001 р. працює в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», нині — декан фінансово-економічного факультету, завідуюча кафедрою фінансів, грошового обігу та кредиту. У 2005—2006 рр. навчалася в докторантурі Науково-дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України, захистила докторську дисертацію. Т.М. Боголіб є засновником наукової школи фінансового забезпечення розвитку освіти, науки; розвитку економіки знань. Під її керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій. Тетяна Максимівна учасник грантових міжнародних програм: Російського наукового гуманітар­ного фонду спільно із Саратовським державним університетом; за програмою Central Europen initiative financing білорусько-українського проекту «Розвиток зовнішньоекономічних і культурних відносин між Республікою Білорусь та Україною» в рамках програми ЄС «Східне партнерство спільно із Білоруським державним університетом»; між­народна науково-дослідницька програма «Системний аналіз перспектив скоординованого соціально-еко­но­міч­ного розвитку Росії та України. Член Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, головний редактор збірника наукових праць «Економічний вісник університету», член між­народних наукових редакційних колегій наукових журналів Латвійської державної медичної академії, Кемеровського університету (Росія), Торунського університету ім. Миколи Копер­ника (Польща). У науковому доробку вченої понад 250 нау­кових праць, серед яких 8 монографій, 12 підручників і навчальних посібників, 232 наукових статті. Т.М. Боголіб була на стажуванні в Оксфордському університеті, працювала у Краківському та Мюнхенському державних університетах. Вільно володіє англійською мовою. Нагороджена знаками «Отличник образования СССР», «Відмінник освіти України», нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, нагрудними знаками МОН «Петро Могила». Має 16 почесних дипломів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Президії НАПНУ за досягнуті успіхи в освітній діяльності. Запорукою її успіху є життєве кредо: «Дорогу здолає той, хто йде».