СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБелопольський Микола Григорович

Белопольський
Микола Григорович

віце-президент Академії економічних наук України, завідувач кафедри обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету

Доктор економічних наук, професор, відмін­ник освіти, лауреат премій ім. М.І. Туган-Барановського та ім. І.Я. Франка.
Народився 10 квітня 1938 р. у с. Куцо-Балка Вільшанського району Кіровоградської області в сім’ї залізничника. Вищу освіту здобув у Донецькому інституті радянської торгівлі (нині — Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського), який закінчив у 1964 р., отримавши диплом економіста. З 1975 р. М.Г. Белопольський на викладацькій роботі: заступник декана обліково-фінансового факультету Донецького національного університету (1975–1979 рр.); завідувач кафедри економіки Інституту підвищення кваліфікації МЖКХ України (1979–1990 рр.); завідувач кафедри невиробничої сфери Донецької академії управління (1991–1993 р.). Зараз М.Г. Белопольський завідувач кафедри обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету.

У 1990 р. Микола Григорович захистив дисер-тацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук «Управління виробничо-господарською діяльністю в громадських системах» у Російській економічній академії ім. Г.В. Плеханова (Москва). У науковому доробку вченого близько 250 наукових праць з суспільних, соціально-економічних й філософських питань. Він автор нової науки енвіроніки — науки про розвиток та вдосконалювання суспільних систем. Основні положення цієї науки викладені у монографіях: «Основи виробничо-господарської енвіроніки», «Енвіроніка – наука про розвиток та вдосконалювання суспільства й світу», «Енвіроніка – наука майбутнього розвитку людства», а також у численних статтях, тезах на наукових конференціях, у виступах на міжнародних та всеукраїнських конференціях по проблематиці нового наукового напрямку. «Сучасне людство перебуває в дуже серйозній небезпеці!» – ці слова вимовляють багато вчених світу. І це не просто слова, це тривога за майбутнє покоління Землі. Необхідна нова концепція розвитку світу. До такого висновку прийшла інтелектуальна еліта світу. Нова концепція розвитку світу має бути створена колективною творчістю інститутів, учених, керівників держав, партій з подальшим широким обговоренням з народними масами й тільки після цього її можна буде впроваджувати в практику. За глибоким переконанням М.Г. Белопольського, це повинна бути енвіроніка — наука про розвиток і вдосконалювання суспільства й світу. М.Г. Белопольський громадський діяч. Голова Донецької обласної спілки орендарів та підприємців з 1989 р.; голова Донецької обласної асоціації платників податків з 1999 р.; віце-президент асоціації регіональних наук України з 1995 р.; помічник народного депутата та ін. За видатну наукову діяльність та значний внесок у розвиток економічної науки М.Г. Белопольський нагороджений медаллю «Ветеран праці», найвищою нагородою Національного університету «Києво-Могилянська академія» почесною відзнакою «Медаль святого Петра Могили», найвищою нагородою Національного університету «Острозька академія» медаллю «Князь Костянтин-Василь Острозький». Має почесні грамоти Кабінету Міністрів України, мера Донецька, мера м. Маріуполь, міністра освіти, голови ВАК КМ України. Лауреат премії Г.К. Жукова. Разом з дружиною Валентиною Миколаївною, кандидатом економічних наук, виховали дочку Олену, яка обрала батьківський шлях, стала економістом, захистила кандидатську дисертацію. Микола Григорович Белопольський стверджує: «Якщо людство не змінить концепцію свого розвитку, воно загине».