СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБілик Марія Дмитрівна

Білик
Марія Дмитрівна

професор кафедри фінансів підприємств київського національного економічного університету імені вадима Гетьмана, завідувач кафедри фінансів Київського національного університету технологій та дизайну

Доктор економічних наук, професор.
Провідний науковець-економіст та педагог – Марія Дмитрівна Білик народилася 15 квітня 1943 р. в с. Вереміївка Градизького району Полтавської області. Батьки, Левченко Дмитро Данилович та Фекла Олексіївна, були колгоспниками. Рано залишившись без батьків, Марія Дмитрівна розпочала свій трудовий шлях в колгоспі села Вереміївка. У 1962 р. М.Д. Білик вступила до Київського інституту народного господарства на фінансово-економічний факультет за спеціальністю «Фінанси». В студентські роки очолювала науково-студентське товариство інституту та виконувала завдання по госпдоговірних темах кафедри. Після закінчення інституту залишилася на науково-педагогічній роботі. Викладала на посаді асистента, вчилася в аспірантурі, завідувала кабінетом фінансів та кредиту, одночасно вела наукові дослідження і у 1973 р. захистила кандидатську дисертацію.

Потім перейшла на викладацьку роботу до Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців Міністерства торгівлі СРСР, де пройшла шлях від викладача до завідуючої кафедри ринкової економіки, де працювала у 1986–1992 рр. Освітній комплекс економічних дисциплін для керівних працівників торгівлі СРСР, що направлялися на підвищення їх фахового рівня, передбачав необхідність перегляду й розробки нових навчальних програм та посібників, які б відповідали останнім досягненням у сфері торгівлі. У період становлення ринкової економіки в Україні М.Д. Білик було підготовлено ряд розробок з розвитку малого підприємництва, орендних відносин, нові підходи з ведення торговельної справи, які впроваджені Міністерством торгівлі в практичну діяльність підприємств. Для навчання керівних кадрів було розроблено 22 навчальні програми. У 1992 р. М.Д. Білик повернулася у свою альма-матер — Київський державний економічний університет на кафедру фінансів, обійнявши посаду доцента. З 2001 р. і до сьогодні — професор цієї ж кафедри. В університеті разом з викладацькою роботою, керівництвом аспірантами, продовжила наукові дослідження, зокрема підготовила докторську дисертацію, яку захистила у 2000 р. Загалом у доробку професора М.Д. Білик більше 250 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 8 монографій. З 2008 р. очолює кафедру фінансів Київського національного університету технологій та дизайну. Підготовка кадрів вищої кваліфікації — важлива робота, якій Марія Дмитрівна приділяє увагу і час, знання та досвід. На цей час під її керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій. Як вчений із багатим досвідом роботи М.Д. Білик входить до складу спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана та Київського національного торговельно-економічного університету. За плідну наукову та освітянську роботу наго­род­жена знаком Міністерства освіти і науки, молоді та спорту «Відмінник освіти України». Вірним помічником та порадником у житті Марії Дмитрівни є її чоловік, Андрій Іванович, музикант за фахом. А ще свою лепту у родинне щастя внесли і їхні рідні: син Олександр, нині працює юристом в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, та невістка Тетяна, кандидат економічних наук, викладач Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана та онучка Олеся. Марія Дмитрівна — шанований вчений, педагог, людина, яка своє життя звіряє зі словами: «Не роби того, що засуджує твоя совість, і не говори того, що розходиться з правдою».