СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБідняк Михайло Несторович

Бідняк
Михайло Несторович

Завідувач кафедри Менеджменту Національного транспортного університету

Доктор технічних наук, професор, заслужений працівник транспорту України.
Бідняк Михайло Несторович народився 28 вересня 1936 р. у Дніпропетровську. Успішно закінчив школу. Після закінчення школи служив у лавах Радянської армії. У 1958 р. вступив до Київського автомобільно-дорожнього інституту (нині — Національний транспортний університет). Жива зацікавленість здобутою професією інженера-механіка створила підґрунтя для майбутньої наукової діяльності у сфері транспорту. У 1966 р. вступив до аспірантури в КАДІ. У 1969 р. захистив кандидатську ди­сертацію. Відтоді розпочав активну викладацьку діяльність, пройшовши шлях від асистента до доцента кафедри. У 1971—1974 рр. очолював кафедру «Обчислювальної математики». На теренах наукових пошуків в обчислювальній математиці М.Н. Бідняк проявив себе ініціативним та прогресивним молодим ученим. Він створив один із перших у Радянському Союзі обчислювальний центр на базі машин «Мир-1» та «Мир-2», «Мінськ-32».

Тож внесок Михайла Несторовича у прогресивну науку мав принциповий загальнодержавний масштаб. У 1976 р. створив та очолив кафедру «Організація управління». А у 1981 р. ним була захищена докторська дисертація. Ще через три роки йому присвоюється звання професора. Наукові розробки доктора технічних наук професора М.Н. Бідняка присвячені проблемам в галузі моделювання та управління на транспорті. Він автор понад 200 наукових праць, 15 монографій та навчальних посібників. Під його редакцією та за його участі виданий та перевиданий навчальний посібник «Організація, планування та управління на автотранспортних підприємствах» (1980, 1988), монографія «Моделювання виробничих процесів на автомобільному транспорті» (1983), «Управління науково-технічним прогресом» (1989), навчальний посібник «Організація управління (2003). Під керівництвом Михайла Несторовича був створений колектив кафедри, здатний вирішувати складні питання навчального процесу та науково-дослідної роботи. Він стає натхненником та духовним лідером багатьох молодих вчених. Професор М.Н. Бідняк створює свою школу науковців, що несуть його ідеї в науку, виробництво, втілюють у життя результати наукових пошуків та досліджень з проблем теорії управління, моделювання виробництва та оптимізації. Під його керівництвом підготували та успішно захистили кандидатські дисертації більше 40 аспірантів. Його науковими консультаціями скористалися 5 докторів наук. Ним підготовлені спеціалісти вищої кваліфікації, які на цей час обіймають відповідальні посади у державі. Михайло Несторович — учений, що завжди залишається на хвилі суспільних перетворень, ніколи і ні в чому не відстає від сучасних наукових тенденцій, при цьому мудро зберігаючи непорушну класичну суть справжньої науки. Зараз, у час інноваційної економіки, кафедра, якою керує М.Н. Бідняк, не тільки перейменована, але й відповідає назві спеціальностей, які випускає — «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент». Здобутки Михайла Несторовича високо оцінені на державному рівні. Він нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед українським народом», нагрудним знаком «Петра Могили», знаком «Відмінник освіти України»; йому присвоєне почесне звання «Заслужений працівник транс­порту України». Михайло Несторович Бідняк — талановитий вчений і сильна дієва особистість. Він живе і працює, сповідуючи геніальний вислів «Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца» (О.С. Пушкін).