СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБєсєдін Микола Олександрович

Бєсєдін
Микола Олександрович

завідувач кафедри менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва

Доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.
Народився Микола Олександрович 10 листопада 1929 року в с. Новоіванівка, нині Лозівський район Харківської області. Юнацькі роки Миколи Олександровича припали на Велику Віт­чизняну війну та післявоєнні роки, коли з розрухи відновлювалася промисловість і сільське господарство. Він був призваний до лав Збройних сил та проходив дійсну військову службу. Після отримання середньої спеціальної освіти працював агрономом колгоспу Артемівського району Донецької області. Але допитливий розум та жага до знань привели Миколу Олександровича до Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва, який він закінчив у 1958 році. Потім була робота у колгоспі ім. ХТЗ Харківського району, викладачем технікуму. Дослідницький склад розуму, бажання поліпшити існуючу ситуацію в сільському господарстві та набутий практичний досвід дозволили М.А. Бєсєдіну захистити кандидатську дисертацію з удосконалення технології й організації виробництва в землеробстві Харківського сільгоспінституту (1965).

З 1964 р. працює у Харківському сільськогосподарському інституті (нині — Аграрний університет) начальником науково-дослідного сектора, викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри менеджменту організацій. Проводить широкі експерименти з використанням сформованого ним оцінно-ситуаційного підходу. Науковий доробок за багато років Микола Олександрович узагальнив в докторській дисертації, яку з успіхом захистив у 1991 році у Тимірязівській сільськогосподарській академії та здобув науковий ступінь доктора економічних наук. У рішенні вченої ради академії підкреслено, що дисертант розробив новий самостійний напрямок організаційно-управлінської науки; вперше обґрунтував концепцію експертної експрес-оцінки та аналізу ситуацій, які виникають у процесі розробки та прийняття рішень. Запропонована система стала істотним доповненням до арсеналу економічної науки. Її можна успішно застосовувати в різних сферах діяльності суспільства. Професор М.О. Бєсєдін є засновником наукової школи експертної оцінки, член конгресу вчених економістів-аграрників України, експертних комісій, вчених рад університету. З ініціативи кафедри, якою завідує М.О. Бєсєдін, створено Харківську обласну громадську організацію «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти». Крім наукової діяльності Микола Олександрович веде активну громадську роботу. Тривалий час був заступником голови спеціалізованої ради по захисту дисертацій. Зараз заступник головного редактора «Вісника ХНАУ». Він багато років був головою батьківської ради дошкільних та шкільних закладів, депутатом місцевої ради і зав­жди сумлінно виконував громадські обов’язки. За вагомий внесок у розвиток аграрної науки та освіти нагороджений трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак пошани» та почесним званням «Відмінник аграрної освіти»; диплом і стипендією ім. М.І. Туган-Барановського (з економіки) (2006 р.); нагрудним знаком «Вища школа» за відмінні успіхи в роботі; 5-ма медалями за сумлінну працю, три з яких за перемогу у Великій вітчизняній війні 1941—1945 рр. Прізвище М.О. Бєсєдіна внесено на стеллу Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» учених, які зробили свій внесок в розвиток науки та в Енциклопедію сучасної України. Свій досвід М.О. Бєсєдін передає двом синам, трьом онукам, п’ятьом правнукам. Досягти бажаних результатів та успіху допомогло М.О. Бєсєдіну його бажання знань, здоровий глузд, порядність, які стверджуються словами Л.М. Толстого: «Чтобы сделать что-нибудь великое, нужно все силы души устремить на одну точку»